Tilattavat koulutukset

Piiri tarjoaa lippukunnille myös maksuttomia tilattavia koulutuksia. Tilattava koulutus on muutaman tunnin pituinen koulutuksellinen kokonaisuus lippukunnan johtajistolle. Koulutus voi olla erillinen setti lippukunnan kololla tai vaikkapa osa johtajien viikonloppuretkeä. Jokainen koulutus muokataan lippukunnan omien tarpeiden mukaisesti yhteistyössä tilaajan kanssa. Koulutuksen järjestävät piiriluottikset eli piiripesteissä toimivat partiolaiset.

 

Tilattavat koulutukset

 • Tukea, apua ja intoa uusien aikuisten rekrytointiin ja kouluttamiseen.
 • Lippukunnille, joissa kaivataan lisää aikuisia toimintaan tai apua uusien aikuisten mukana pitämisessä tai vaikkapa Tervetuloa partioon -koulutuksen järjestämisessä.
 • Haluatteko perehtyä yhdistyshallinnon perusteisiin ja lippukunnan arjen pyörittämisen työkaluihin, kuten varainhankinta- ja talousasioihin?
 • Lippukunnille, joissa tarvitaan tukea yhdistystoiminnan tuntemuksessa.
 • Tarvitsetteko oppia ja neuvoja lippukunnan johtajiston motivointiin, koulutusten suunnitteluun, johtajistotarpeen miettimiseen tai pestijärjestelmän käyttöönottoon?
 • Lippukunnille, joissa halutaan panostaa johtajien jaksamiseen ja osaamiseen. 
 • Vinkkejä lippukunnan ulkoiseen viestintään, kuten nettisivujen perustamiseen tai päivittämiseen, sosiaalinen median kanavien haltuunottoon ja paikallismedian kanssa viestintään.
 • Lippukunnille, jotka haluavat kasvattaa jäsenmääräänsä ja kehittää viestintäosaamistaan. 
 • Tarvitseeko lippukuntanne vinkkejä ryhmänjohtamiseen tai  ohjelman käytännön toteuttamiseen? Koulutus tarjoaa valmiiksi suunniteltuja tapoja toteuttaa esimerkiksi tarpoja- tai vaeltajaikäkausiohjelmaa.
 • Tai tarvitsetteko apua jonkin ohjelmatapahtuman järjestämiseen? Intoa ja ideoita esimerkiksi Tarpojamajakan, KITT:in (koko ikäkauden tarpojatapaaminen), Sepelin eli seikkailijapelin tai vaikkapa samoajien ROK:in järjestämiseen.
 • Lippukunnille, joissa kaivataan tietoa tietystä ikäkaudesta tai sen ohjelmasta. 
 • Onko ryhmienne partiotaitokisaosallistuminen heikkoa? Vai kaipaisitteko uutta puhtia omien retkien järjestämiseen?
 • Lippukunnille, jotka haluavat kehittää kisa- tai retkeilykulttuuriaan tai ovat järjestämässä omat kisat.
 • Pysyykö puukko kädessä ja laavu pystyssä? Onko lippukunnassa uusia aikuisia, jotka eivät ole ennen harrastaneet partiota? Erätaitojen kertauksesta ei koskaan ole haittaa, ja tämän koulutuksen käytyäsi osaat opettaa niitä myös muille!
 • Lippukunnille, joissa kaivataan lisää vinkkejä erätaitojen opetteluun ja opettamiseen.
 • Kaipaatteko uutta virtaa johtajiston työskentelyyn? Sparraus on vastaus.
 • Lippukuntasparraus on johtajiston innostamista sekä kehittämiskohteiden työstämistä ulkopuolisen, partiotaustaisen ohjaajan avulla. Johtajistoa ohjataan ja kannustetaan löytämään omia ratkaisumalleja ja toimimaan yhdessä sopimiensa toimintatapojen mukaisesti.
 • Sparraus kestää puolesta vuodesta vuoteen, siihen sisältyy 2-4 johtajiston sparrauskertaa, jotka kestävät 1-2 tuntia. Joskus riittää, että tavataan vain kerran. Mikäli yhdessä sovittu aikataulu ei toteudu, sparraus päättyy.
 • Sparraukseen liittyy  ennakko- ja välitehtäviä. Lippukuntasparraus on johtajistolle voimaannuttava kokemus ja tukee jaksamista. Sparraus ei ole varsinaista johtamiskoulutusta, vaan sparrauksen avulla johtajisto voi saada uusia työkaluja ja ajattelumalleja käyttöönsä.
 • Lippukunnille esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin:
  * Johtajiston motivointi ja innostaminen, yhteishengen ja yhteistyön vahvistaminen
  * Johtajiston sukupolvenvaihdoksen tukeminen
  * Johtamistapojen kehittäminen ja käyttöönotto
  * Johtajiston jaksamisen tukeminen
  * Tiedonkulun vahvistaminen 
 • Millaista olisi joutua lähtemään pakoon omasta kotimaasta ja päätyä keskelle täysin outoa kulttuuria, kieltä ja tilanteita? Paossa-roolipelissä osallistuja pääsee näkemään vilauksen pakolaisen tilanteesta. Valmis ohje- ja varustepaketti lainattavissa piiriltä.
 • Kaikille lippukunnille esimerkiksi retken aktiviteetiksi. 

Miten toimin, kun haluan tilata koulutuksen?

Varaa kiinnostava koulutus ottamalla yhteyttä piiritoimistoon. Tilaathan koulutuksen aina vähintään kaksi kuukautta ennen toivottua toteuttamisajankohtaa.

Kannattaa hyödyntää alueellista yhteistyötä ja kysyä myös naapurilippukuntia mukaan!

Piiri hoitaa tapahtuman sisällön, materiaalin ja piirin kouluttajien matkakulut. Tilaajan tehtävä on hoitaa koulutuksen käytännön järjestelyt eli tilojen varaus, tilan kustannukset, markkinointi ja ilmoittautumisten vastaanottaminen sekä mahdolliset tarjoilut. Sekä piiristä että lippukunnasta sovitaan yhteyshenkilöt, jotka sopivat järjestelyistä yhdessä.

Kuva: Mikko Rantala