Piirihallituksen kuulumisia: Kevätkokouksen valmistelua

29.2.2016,

Piirihallituksen kokous 2/16, 17.2.2016

Piirihallituksen vuoden toinen kokous pidettiin helmikuun puolivälissä ja siinä keskityttiin pääasiassa piirin sääntömääräisen kevätkokouksen valmisteluun. Kevätkokous järjestetään lauantaina 19.3.2016 Hyvinkäällä, Vehkojan seurakuntakeskuksella. Kokousmateriaalit julkaistaan maaliskuun ensimmäisellä viikolla.

Kokouksen alussa piirin taloudenhoitaja Esa Auas esitteli vuoden 2015 tilinpäätöksen, jonka tulos olikin 30 637,90 euroa ylijäämäinen. Tilikauden menot olivat osuneet tarkasti budjettiin ja ylijäämä syntyi suurimmaksi osaksi kasvaneen jäsenmäärän ja adventtikalenterien myynnin tuomista lisätuloista. Esa kehui tuloksen olleen “yksi kaikkien aikojen parhaista”.

Kevätkokous päättää piirin jäsenmaksusta tulevalle vuodelle. Inflaatio on ollut viimeisen vuoden aikana lähellä nollaa ja lisäksi vuoden 2017 taloudellisesta tuloksesta on piirileirin myötä odotettavissa positiivista. Näin ollen piirihallitus esittää jäsenmaksun jäävän ennalleen, eli 28,00 euroon. Jäsenmaksun tulisi hyvän taloudenpidon nimissä seurata inflaatiota myös tulevina vuosina.

Piirihallitus viimeisteli ja hyväksyi esitykset alustavasta toimintasuunnitelmasta (ATS) vuodelle 2017 sekä toimintakertomuksesta vuodelta 2015. ATS tulee linjaamaan strategiakauden viimeisen kahden vuoden (2017-2018) toimintasuunnitelmaa. Piirihallitus on siinä tarkentanut tavoitteita erityisesti partion toimintaedellytysten kehittämisen osalta.

TEM (Työ- ja elinkeinoministeriö) on myöntänyt rahoituksen “Kotouttavaa kerhotoimintaa pakolaislapsille ja -nuorille” -hankkeelle, jonka tarkoituksena on kouluttaa vapaaehtoisia vertais- ja suomalaisohjaajia sekä pilotoida kerhotoimintaa neljässä kunnassa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Yhteiset Lapsemme ry:n, Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ja Lounais-Suomen Partiopiirin kanssa. Uudenmaan yhteyshenkilönä toimii Emmi Uutela (Eräkamut ry).

Piirihallitus päätti aloittaa projektikoordinaattorin rekrytoinnin Piirileiri 2017 -projektia varten. Uusi työntekijä palkataan kevään aikana ja työsuhteen kesto on 1,5 vuotta. Projektiministeriön osalta hallitus käsitteli myös piirileirin henkilöstö- ja viestintäsuunnitelmat, jotka täydentävät aiemmin hyväksyttyä projektisuunnitelmaa.

Kokouksessa käytiin keskustelua myös SP:n valmistelemasta uudesta lippukuntien tukemisen mallista, jonka avulla pyritään mm. kehittämään piirien ohjaajatyötä. Lisäksi jokainen ministeri esitteli totuttuun tapaan toiminnanalansa kuulumiset. Monet asiat on saatu hyvin liikkeelle vuoden alun jälkeen ja esimerkiksi alueministeriössä on tehty tärkeitä rekrytointeja. Seuraava piirihallituksen kokous järjestetään maaliskuun lopulla.

Luokittelematon, Uutiset , ,

Aiheeseen liittyvää

Kommentoi