Juhlavuoden päätösjuhlat

11.11.2015,

Piirin juhlavuoden juhlinta jatkui perjantaina Helsingin Ruoholahdessa kun reipas sata juhlijaa kokoontui lämminhenkiseen ja rentoon tilaisuuteen ravintola Dylan Milkkiin. Paikalla oli piirinjohtajia, piirihallituksia ja muita piiritoimijoita sekä lippukuntatoimijoita viideltä vuosikymmeneltä. Juhlan seremoniamestareina toimi sädehtivä juontajapari Henny Jaakkola (LNT) ja Antti Koistinen (SiHu). Illan musiikki- ja tanssiosuudesta vastasi Sandels Åberg (Järvenpää).

piirinjohtajat

juhlijatTilaisuuden avasi piirinjohtaja Ilona Turunen (HMT), joka puheessaan muistutti jo partiosukupolvia jatkuneesta uusmaalaisesta etukenosta, joka kerta toisensa jälkeen saa uusmaalaiset lippukunnat ja piiritoimijat tarttumaan uusiin haasteisiin asenteella joka merkitsee sitä, että ollaan vahvasti mukana luomassa jotakin uutta. Illan aikana kuulluista puheista monet palasivatkin juuri tähän kuuluisaan uusmaalaiseen etukenoon ja lämpimiin muistoihin siitä kuinka avarakatseinen ja kannustava ilmapiiri antoi hyvät eväät elämään.

Illan juhlapuhe kuultiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Minna Karhuselta. Minna puhui siitä, miten tärkeä rooli partiolla on yhteiskunnassa nyt ja jatkossakin. Minna muistutti puheessaan, että suomalainen yhteiskunta tarvitsee juuri sellaisia aktiivisia toimijoita, joita partio kasvattaa; vastuuntuntoisia ihmisiä, joilla on toimeen tarttumisen taito.

minna ilona

Piirinjohtoa huomioitiin Suomen Partiolaisten korkeilla ansiomerkeillä

Suomen Partiolaiset myöntää Hopeajoutsenen tai Hopeasuden partiojohtajalle, jonka toiminta vastuullisissa partiojohtajatehtävissä on ollut partioliikettä kehittävää ja aatteellisesti erittäin vahvaa.

Marjatta ”Jatta” Luhtaselalle (VTT) jaettiin juhlassa Hopeajoutsen numero 46. Jatta on partion moniosaaja, jonka aurinkoinen ja aktiivinen persoona luo hyväntuulista ilmapiiriä kaikkialle, missä hän toimii. Piirissä hänet tunnetaan piirin varajohtajana vuosilta 1986-1989 sekä lukuisten leiriprojektien aktiivisena toteuttajana. Jatta on pitkän linjan partiolainen, jolla on merkittävä rooli ennen kaikkea lohjalaisten, mutta myös Hiidenalueen partiolaisten keskuudessa. Myös nuoremman polven partiojohtajat tuntevat ja arvostavat Jatan laajaa tietotaitoa ja kykyä venyä erilaisissa tilanteissa. Jatta on toiminut lippukunnan useiden ulkomaille suuntautuneiden leirien matkanjohtajana ja on vuosikymmentenkin jälkeen yhä aktiivinen lippukunnan viikkotoiminnassa, vastaten lippukunnan nuorempien ikäkausien partio-ohjelmasta sekä lippukunnan taloudesta.

Hopeasusi numero 133. jaettiin Pauli Salorannalle. Pauli on partiopersoona, joka muistetaan tinkimättömänä partioneuvoksena ja piirinjohtajana vuosina 2001-2004 ja myöhemmin partio-ohjelman aktiivisena kehittäjänä. Paulille luonteva tapa toimia ja johtaa on esittää runsaasti mielipiteitä ja perustella niitä, kysyä ja kyseenalaistaa, mutta ennen kaikkea tehdä asioita perusteellisesti. Paulin toiminta on ollut aina aatteellisesti erittäin vahvaa, hänen panoksensa on ollut keskeinen ja varsin merkittävä vuoden 2010 partio-ohjelman uudistamisessa ja myöhemmin partio-ohjelman kehittämistyössä. Pauli on väsymättömästi läpi partiohistoriansa pitänyt kanssatoimijoidensa mielissä partiotoiminnan keskeisimmän tarkoituksen: ruohonjuuritasolla, ikäkausissa tapahtuvan kasvatustoiminnan. Juuri Pauli oli ensimmäisten joukossa todella huolissaan huomioistaan partion jäsenmäärän laskusta. Onneksi Paulille oli hyvin luontevaa tuoda huoli myös muiden tietoisuuteen, ja niin partiossa alkoi kasvukampanjointi.

Liisa ”Licca” Sahille (KKP) jaettiin Hopeajoutsen numero 47. Liccan partiohistorian suurimmat partiopestit ovat olleet Uudenmaan piirinjohdossa (piirinjohtaja vuosina 1982-1985) sekä luottamustoimet ja työura keskusjärjestössä. Hän on palvellut erilaisissa partiotehtävissä itseään säästelemättä ja antanut korvaamattoman panoksensa suomalaiseen partiotoimintaan, sen kehittämiseen ja tunnettavuuden lisäämiseen. Licca on aina valmis tarttumaan toimeen. Tällä hetkellä Licca toimii Hautomon (lippukuntajaosto, joka perustaa uusia lippukuntia ja elvyttää hiipuneita) kantavana ja innostavana voimana, jolle on sydämen asia, että partiokasvatuksen vaikuttavuus piirin alueella on mahdollisimman laajaa. Hänen tekemänsä partiotyö on ollut mittaamattoman arvokasta piirissämme, jossa kipuillaan kovan muuttoliikkeen ruuhkassa, ja jossa lasten hyvien harrastuspaikkojen lisääminen tapahtuu vapaaehtoisten toimesta. Licalla on kyky markkinoida partiota, sitouttaa uusia aikuisia ja huolehtia, että partion saavutettavuus on paras mahdollinen. Lican tekemä partiotyö on ollut aatteellisesti erittäin vahvaa ja hän on pystynyt sytyttämään aatteenpalon myös kymmeniin aikuisena partioon liittyneisiin aikuisiin, mikä taas on mahdollistanut satojen uusien lasten harrastuksen.

Suomen Partiolaisten kultainen ansioristi numero 27. myönnettiin Marjukka ”Mjukka” Aaltoselle (Kieh). Mjukan toiminta valtakunnallisen partiotoiminnan eteen on ollut erittäin ansiokasta, erityisesti kasvatuksen ja ohjelman saralla. Vuosina 1985-1988 Mjukka vastasi piirihallituksessa erityisesti koulutukseen ja ohjelmaan liittyvistä asioista. Suurin ohjelmatapahtuma, jonka johtajana Mjukka on toiminut, oli 5. Finnjamboree Tarus vuonna 2004. Nykyisin Mjukka luotsaa eteenpäin partion vapaaehtoisten aikuisten ja keskusjärjestön luottamushenkilöiden tukemista ja kouluttaa aktiivisesti Kolmiapila-Gilwell kursseilla.

Ansiomerkkejä jakanut Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Anna Munsterhjelm summasi kuinka suuri ilo on luovuttaa ansiomerkkejä partiojohtajille, jotka ovat tehneet vuosikausia, jopa vuosikymmeniä, pyyteetöntä vapaaehtoistyötä jonkin itseään isomman tavoitteen eteen.

Piirin varajohtaja Antti Reinikainen (JuVeSi) ja palautetoimikunnan edustaja Juho Pyörny (SiHu) jakoivat juhlassa ansiomitaleja. Uudenmaan Partiopiirin hopeiset ansiomitalit jaettiin Marko Haloselle (Klap) ja Satu Tammilehto-Hänniselle (Jopa). Suomen Partiolaisten hopeiset ansiomitalit jaettiin Mikko Roiniselle (MäMe), Timo Miettiselle (LNK) ja Mari ”Lätzä” Lähteiselle (RiEt).

merkin saajat
Tilaisuuden loppupuolella julkaistiin uusmaalaisten partiopiirien historiateos, Ajan aallokossa. Teos alkaa ensimmäisen uusmaalaisen partiopiirin perustamisesta vuonna 1927 ja etenee aina nykypäivään saakka. Uusmaalaisten partiopiirien menneisyyteen mahtuu monta mielenkiintoista ja välillä dramaattistakin vaihetta. Kirjan sisällöstä ja sen tekovaiheista kertoivat kirjan kirjoittajat Marko Halonen (Klap) ja Ossi Ikonen (PSKP). Kirjan on taittanut Juho Tuure (RaMe). Ajan aallokossa on kertomus partioaatteen palosta ja uusmaalaisesta maakuntahengestä lähes vuosisadan ajalta. Sen voi hankkia itselleen Holvi-verkkokaupasta.
historiikki

Kuvia juhlista

Aikuiset, ansiomerkit, Uutiset , , , ,

Aiheeseen liittyvää

Kommentoi