Jäsenkokousmatka Ouluun alkanut

18.11.2016,

Uudenmaan Partiopiirin delegaatio Suomen Partiolaisten jäsenkokoukseen kokoontui toistamiseen keskiviikkona 16.11.2016. Delegaation tunnelma on korkealla ja Ouluun lähtöä odotellaan innolla. Tässä kokouksessa kävimme keskustelua sääntömuutosehdotuksesta, SP:n puheenjohtajaehdokkaista sekä SP:n hallituksen ehdotuksesta organisaatiouudistukseen liittyen. Esitykset löytyvät täältä.

SP:n hallituksen esityksessä järjestön sääntöjä ehdotetaan muutettavaksi niin, että jatkossa varapuheenjohtajia on yhden sijasta kaksi, jotta hallituksen puheenjohtajien työkuorma kevenisi. Hallituksen jäsenten roolitusten muuttamista helpotetaan poistamalla hallituksen jäsenten vastuualueiden määritelmät säännöistä. Lisäksi hallituksen valintaa muutetaan siten, että koko hallitus vaihtuu kerralla kahden vuoden välein.

Delegaatiomme pitää sääntömuutoksia varapuheenjohtajien määrän ja hallituksen jäsenten roolituksen sääntötasolta poistamisen osalta hyvinä. Vuorovuotisen hallituksen jäsenten vaihtumisen osalta heräsi epäilys jatkuvuuden varmistumisesta. Totesimme kuitenkin, että tämä ei nousse ongelmaksi kunhan hallituksen toimintaa ohjataan selkeällä ja järkevällä toiminnansuunnittelulla.

Suomen Partiolaisten hallituksen puheenjohtajistoon ovat asettuneet ehdolle puheenjohtajaksi SP:n nykyinen puheenjohtaja Anna Munsterhjelm sekä varapuheenjohtajiksi Lasse Roiha, sekä Uudenmaan oma ihana Ilona Turunen. Lisäksi partioneuvoston puheenjohtajaksi on ehdolla Pauli Engblom.

Delegaatio on tutustunut ehdokkaisiin maanantaina 14.11. järjestetyssä FiSSc:n, PäPa:n ja Uudenmaan puheenjohtajatentissä. Ehdokkaat hallituksen puheenjohtajistoon ovat entuudestaan tuttuja ja luotamme heidän olevan erittäin sopivia tehtävään.

Partioneuvoston puheenjohtajaehdokas Engblom on meille kuitenkin hieman tuntemattomampi, joten harkitsemme vielä hänen kannattamistaan ja teemme lisähaastatteluja. Partioneuvosto on Suomen Partiolaisten päätöksentekoelin, jossa äänivaltaa käyttävät partiopiirien ja FiSSc:n valtuuttamat partioneuvokset. Neuvosto on ikään kuin mini-jäsenkokous jonka tehtävänä on toimia SP:n A-jäsenten, partiopiirien ja FiSSc:n, äänenä, kun päätetään siitä mihin suuntaan keskusjärjestöä ja kansallista partiotoimintaa viedään.

Koska PN:n puheenjohtaja toimii elävänä linkkinä päätösvallan (piirit ja FiSSc) ja toimeenpanovallan (hallitus) välillä, katsomme, että hänellä tulisi olla seuraavia ominaisuuksia:

  • Hän on näkemyksellinen arvojohtaja
  • Hän pystyy luomaan neuvostolle valmiudet toimia sinä strategisena voimavarana järjestölle, joksi neuvosto on tarkoitettu
  • Hän omaa erinomaiset kommunikaatiotaidot joilla ylläpitää keskustelua sekä neuvoston ja hallituksen välillä että neuvoston sisällä
  • Hän omaa vankan kokousteknisen osaamisen
  • Hän pystyy tuomaan neuvoston näkökulman esille hallituksen kokouksissa
  • Jämäkkyyttä hallituksen haastamiseen hallituksen kokouksissa asioissa joissa neuvoston ja hallituksen kannat eroavat

Viimeisenä asiana käsittelimme organisaatiouudistusta. Hallitus on esittänyt jäsenkokoukselle, että SP, piirit ja FiSSc ratkaisevat vuosien 2017-2018 aikana muutostarpeet jotka täyttävät seuraavat tavoitteet:

  • Suomen Partiolaisten päätöksentekorakenne yksinkertaistuu ja päätöksentekovaltuudet selkeytyvät.
  • Yhteistä partiota tukevat laadun minimikriteerit saadaan luotua.
  • Järkeistetään Suomen Partiolaisten ja partiopiirien nykyiset päällekkäiset toiminnot ja resurssit.

Koemme, että suomalaisessa partio-organisaatiossa on kehittämisen varaa ja pidämme hyvänä että kehitystä lähdetään tekemään yhdessä. Tavoitteet muutoksille ovat oikean suuntaisia. Pidämme kuitenkin tärkeänä jatkokeskustelua siitä, miten näihin tavoitteisiin päästään ja olemme valmiita asiasta keskustelemaan. Esimerkiksi koemme partiotoiminnan yhteiset laatukriteerit erittäin tärkeinä, mutta samalla on varmistuttava siitä että lippukunnille pystytään tarjoamaan riittävä tuki kriteerien täyttämiseen kaikkialla Suomessa.

Kokouksen materiaalien mukana toimitettiin Polkuvartion esitys organisaatiouudistuksesta. Nämä kolme kalvoa eivät mielestämme tarjoa tarvittavan syvällistä selitystä Polkuvartion ehdottamiin muutoksiin. Olisimme toivoneet, että Polkuvartion raportti aiheesta olisi voitu toimittaa kokousdelegaatioille jo ennen varsinaista kokousta.

Kuten tänne asti jaksanut lukija on juuri saanut kokea, tiukkaa asiaa on jäsenkokouksessa luvassa. Delegaatio kuitenkin puhkuu intoa päästä hommiin käsiksi ja lähtökuopat alkavat olla jo valmiina. Jäsenkokous-reissuamme voit seurata kaikilta piirin sosiaalisen median kanavilta ja saattaapa esimerkiksi Instagramista tuttu Nokkapentukin eksyä Ouluun tulevana viikonloppuna!

Nyt pakkaamaan!

Jussi Leinonen

Delegaation varapuheenjohtaja

jäsenkokous XIV, Uutiset , ,

Aiheeseen liittyvää

Yksi vastaus artikkeliin “Jäsenkokousmatka Ouluun alkanut”

  1. […] Lue tästä piirin delegaation tiedote 18.11. […]

Kommentoi