Ilmoittautuminen, peruutukset ja tapahtumien laskutus

Ilmoittautuminen

 • Ilmoittautumiset tekee partion jäsenrekisteriin Kuksaan joko jäsenrekisterinhoitaja, pestivastaava, huoltaja (alle 18-vuotiaan) tai ilmoittautuja itse (yli 18-vuotiaat). Ilmoittautumislinkit löytyvät nettisivujen tapahtumakalenterista. Lippukunta voi seurata omien jäsentensä ilmoittautumisia Kuksassa (Tapahtumat –> ilmoittautumiskooste). Itse ilmoittautujan on kohteliasta ilmoittaa lippukuntaan, mihin tapahtumaan on osallistumassa.
 • Partion jäsenten tulee luoda itselleen PartioID eli rekisteröityä Kuksaan ennen ilmoittautumista. Näin ilmoittautuminen kirjautuu henkilön omiin tietoihin. Kirjautumisessa tarvitaan jäsennumeroa, jonka voi tarkistaa jäsenkortista, lippukunnan jäsenrekisterinhoitajalta tai piiritoimistolta.
 • Ilmoittautumisen yhteydessä tulee tarkistaa, että osallistujan yhteystiedot – erityisesti sähköpostiosoite – ovat jäsenrekisterissä oikeat.
 • Suositeltua nuorempien osallistujien lähettämisestä koulutuksiin voi neuvotella piirin koulutusryhmän/toimiston kanssa.
 • Kun ilmoitetaan alaikäisiä osallistujia tapahtumiin, on lippukuntien huolehdittava siitä, että lapsella tai nuorella on osallistumiseen huoltajan lupa.
 • Jokaisesta tapahtumasta osallistujille lähetetään infokirjeet, joissa julkaistaan tapahtuman osallistujalista (nimi ja puhelinnumero). Jos osallistujan puhelinnumeroa ei saa julkaista infokirjeessä, on asiasta ilmoitettava erikseen piiritoimistolle p. 09 8865 1400, uusimaa@partio.fi. Sudenpentujen ja seikkailijoiden tapahtumissa infotaan lippukuntia, ei osallistujia.
 • Osaan tapahtumista on esteetön pääsy. Esteettömyydestä voi kysyä lisää piiritoimistolta.
 • Tapahtumiin osallistumisen edellytyksenä on, että partion jäsenmaksu on maksettu.
 • Jos haluat kutsua ei-partiolaisen kaverisi tutustumaan tapahtumiin, se onnistuu oikein hyvin. Partioon kuulumattomalle tapahtumat maksavat 20 euroa enemmän. Suomen Partiolaisilla on oma vakuutus evp:ille.. Ei-partiolaisten ilmoittautumiset tehdään myös Kuksaan. Ei-vielä-partiolaiset voivat tutustua partioon tapahtumissa kaksi kertaa, jonka jälkeen tulee ilmoittautua jäseneksi osoitteessa partio.fi/liity .

Ohjelmatapahtumien laskussa voi valita maksajaksi itsensä tai lippukunnan

 • 1.1.2018-30.6.2108 on menossa kokeilu, jossa ohjelmatapahtumiin (eräkurssit, ikäkausitapahtumat jne.) ilmoittautuja voi valita maksajaksi itsensä tai lippukunnan. Lisätietoja täältä.

Tapahtumia valokuvataan partioviestintäkäyttöön

 • Piirin koulutus- ja ohjelmatapahtumissa voidaan ottaa valokuvia, joita käytetään partioviestinnässä, kuten lehdissä tai verkossa. Jos osallistuja haluaa estää sellaisten kuvien käytön, joissa hän esiintyy, voi tästä olla yhteydessä Uudenmaan Partiopiirin toimistoon: uusimaa@partio.fi, 09 8865 1400.

Ilmoittautumisen peruminen ja tapahtumien laskutus

 • Lippukuntien Kuksaan merkityt taloudenhoitajat saavat laskun tapahtuman jälkeen tapahtumiin ilmoitetuista osallistujista (vain 1 kk ennen tapahtumaa peruutetut jätetään laskuttamatta).
 • Jos osallistuja jättää saapumatta ilmaiseen tapahtumaan, laskutetaan siitä 20 euroa.
 • Tavallisesti lippukunta huolehtii jäsentensä koulutus- ja tapahtumamaksuista. Koulutuksiin lippukunta voi anoa avustuksia esim. kunnalta, seurakunnalta tai partiotuelta. Tiukassa taloudellisessa tilanteessa piirin kanssa voi neuvotella tapahtumien maksuista.
 • Perumiset tulee ilmoittaa piiritoimistolle ja tapahtuman johtajalle.
 • Peruutustapauksessa lippukunnan on mahdollista lähettää toinen osallistuja tapahtumaan, jos se on uuden osallistujan kannalta mielekästä. Osallistujan vaihtamisesta on keskusteltava toimiston ja/tai tapahtumanjohtajan kanssa.
 • Jos pestinhoitaja lippukunnassa vaihtuu, voi lippukunta lähettää koulutukseen vanhan asemesta pestin uuden hoitajan. Vasta perustettujen tai uudelleen elvytettyjen lippukuntien koulutettavat voivat ilmoittautua viimeisten ilmoittautumispäivien jälkeenkin toimiston ja koulutuksesta vastaavan suostumuksella.
 • Kaikissa tapauksissa peruuttamisesta on ilmoitettava mahdollisimman ajoissa ja viimeistään ennen kurssin alkua piiritoimistoon (uusimaa@partio.fi, 09-88651400). Muistakaa ilmoittaminen myös omaan lippukuntaan!

Peruutuskäytännöt:

 • Kurssi- ja tapahtumaperuutukset tehdään aina Uudenmaan Partiopiirin toimistolle (uusimaa@partio.fi / 09 8865 1400)
 • Osallistumismaksua ei laskuteta, jos peruutus tulee piiritoimistolle neljä viikkoa ennen tapahtuman alkamista.
 • Alle neljä viikkoa ennen tehdyt peruutukset laskutetaan, ellei osallistuja löydä itselleen sijaista. (Ilmoita osallistujan muutoksesta toimistolle.)
 • Osallistumismaksu laskutetaan kokonaan, jos ilmoittautumista ei peruta lainkaan.
 • Ilmaisten koulutusten kohdalla laskutetaan 20 € maksu, mikäli ilmoittautumista ei peruuteta lainkaan.

SAIRASTAPAUS
Mikäli peruutus johtuu sairaustapauksesta, voit hakea lääkärintodistuksella kurssimaksun partiovakuutuksesta. Toimi tässä tapauksessa seuraavasti:

 • Ilmoita asiasta piiritoimistolle uusimaa@partio.fi, jotta osoitamme laskun osallistujalle korvauksen hakemista varten.
 • Hae korvaus vakuutusyhtiöltä: http://toiminta.partio.fi/lippukunta/turvallisuus-ja-vakuutukset

Korvaushakemuksen tekee aina vakuutettu eli partiolainen tai hänen huoltajansa.

Aiheeseen liittyvää