Pestijohtaja-, ohjelmajohtaja- ja lippukunnanjohtajakoulutus

Lippukunnan johtamisessa on vuonna 2017 siirrytty johtokolmikkomalliin. Johtokolmikkokoulutuksessa koulutamme pestissään aloittaneet ja tulevat lippukunnanjohtajat, ohjelmajohtajat ja pestijohtajat! Esitietovaatimuksena on partiojohtajan peruskoulutus.

Lue lisää johtokolmikosta täältä.

Lippukunnanjohtajakoulutus

HUOM. to 4.10.2018 klo 18.00—20.30 Ennakkotapaaminen Partioasema

Lippukunnanjohtajan koulutuksessa saat kattavasti tietoa rekisteröityneen yhdistyksen johtamisesta, lippukunnan toiminnan johtamisesta, viestinnästä ja sidosryhmistä sekä aikuisten johtamisesta. Kurssilla opit suunnittelemaan ja arvioimaan lippukuntasi toimintaa ja resursseja myös pitkällä aikavälillä, ja syvennät osaamistasi johtamisesta. Koulutus on tarkoitettu lippukunnan keskeisille johtajille (LPKJ, LPKJA, muut hallituslaiset).

Troop leaders’ course is full of ideas about how to run everyday life in the troop smoothly. You’ll learn to plan, evaluate and develop your troop and lead different kinds of people. The course is for all the board members of the troop.

Pestijohtajakoulutus

Pestijohtajakoulutuksessa saat tietoa lippukunnassa toimivien aikuisten vapaaehtoisten tukemisesta pestaamisen, koulutuksen ja osaamisen tunnistamisen kautta. Koulutuksessa perehdytään rekrytointiin, opetellaan pestaamaan ja tutustutaan partion koulutusjärjestelmään sekä tehdään lippukunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma sekä verkostoidutaan. Kurssilla saat perustiedot ja tukea pestijohtajana toimimiseen, mutta se sopii myös kaikille muille kiinnostuneille.

Volunteer leaders’ course will give you recruitement, mutual agreement, training and other HR-related skills.

Ohjelmajohtajakoulutus

Ohjelmajohtajan koulutuksessa saat kattavasti tietoa partio-ohjelman toteuttamisesta lippukunnassa. Koulutuksen suoritettuasi tunnet partio-ohjelman sisällön eri ikäkausissa ja osaat soveltaa sitä lippukunnan toimintaan. Lisäksi olet syventänyt johtamistaitojasi aikuisten johtamisen suuntaan.
Ohjelmajohtajakoulutus sopii ohjelmajohtajien lisäksi myös ikäkausivastaaville, luotseille ja kaikille muille, jotka kaipaavat tukea, ideoita ohjelman toteuttamiseen ja haluavat laajentaa verkostoaan.

Program leaders’ course will give you tools and inspiration to taking care of educational activities, planning and leading the youth programme as a whole in the troop.