Lippukunnanjohtaja-, ohjelma- ja pestijohtajakoulutus

Tunnethan jo lippukunnan johdon uuden työnjaon?

Lippukunnanjohtaja vastaa edelleenkin lippukunnan toiminnasta ja sen johtamisesta, mutta nyt hänellä on apunaan pestijohtaja ja ohjelmajohtaja.

Pestijohtaja tuntee pesti- ja koulutusjärjestelmän ja vastaa siitä, että lippukunnassa on vapaaehtoisia tekijöitä. Hän huolehtii, että lippukunnan johtajisto voi hyvin, jokaisella on motivoiva pesti sekä tieto siitä, mitä pestissä pitää osata.

Ohjelmajohtaja huolehtii siitä, että kaikissa ikäkausissa on laadukasta, kivaa ja kasvatustavoitteiden mukaista toimintaa, ja että ohjelmatapahtumia tehdään myös yhdessä alueen muiden lippukuntien kanssa.

Lippukunnan johtaminen  -koulutus 
Ennakkoilta 4.10. Partioasema, Hki ja kurssi 13.-15.10.2017 Kiljavan leirikeskus

Viikonloppu on täynnä tietoa lippukunnan arjesta ja sen pyörittämisestä, sekä erilaisten ihmisten johtamisesta ja ohjaamisesta. Kurssilla opit suunnittelemaan ja arvioimaan lippukuntasi toimintaa ja resursseja myös pitkällä aikavälillä. Kurssi on tarkoitettu lippukunnan keskeisille johtajille (LPKJ, LPKJA, muut hallituslaiset). Uudenmaan Partiopiiri tukee pestissä toimivia lippukunnanjohtajia maksamalla heidän koulutusmaksunsa. 

Troop leaders’ course is full of ideas about how to run everyday life in the troop smoothly. You’ll learn to plan, evaluate and develop your troop and lead different kinds of people. The course is for the all board members.

Pestijohtajakoulutus
13.-15.10.2017 Kiljavan leirikeskus

Tällä kurssilla saat perustiedot ja tukea pestijohtajana toimimiseen, sekä verkostoidut muiden pestijohtajien kanssa. Pestijohtajan vastuulla on suunnitella lippukunnan johtajiston toimintaa ja kehittämistä niin henkilöiden kuin organisaationkin tasolla. Pestijohtajan tulee tuntea partion pestijärjestelmä ja koulutusjärjestelmä, ja neuvoa ja tukea muita niiden käyttämisessä. Hänen tehtävänään on huolehtia lippukunnan vapaaehtoisten jaksamisesta ja motivoinnista, sekä vastata myös uusien vapaaehtoisten rekrytoinnista, jotta lippukunnassa on riittävästi tekijöitä.  Pestijohtajan työkaluihin kuuluvat muun muassa pestikeskustelut ja -määrittelyt, kouluttautumisen tukeminen ja suunnitteleminen, sekä erilaiset motivoinnin ja innostamisen välineet. 

Volunteer leads’ course will give you recruitement, mutual agreement, training and other HR-related skills.

Ohjelmajohtajakoulutus 
13.-15.10.2017 Kiljavan leirikeskus

Ohjelmajohtajakoulutus sopii ohjelmajohtajien lisäksi myös ikäkausivastaaville, jotka kaipaavat tukea tai vaikka uusia ideoita ohjelman toteuttamiseen. Ohjelmajohtajan tehtävänä on huolehtia, että lippukunnan ohjelmatoiminta ja partiokasvatus toteutuvat  laadukkaasti. Ohjelmajohtaja toimii yhdessä ikäkausivastaavien ja luotsien kanssa, tukee eri ikäkausien toiminnan suunnitelmallisuutta ja partiomaisuutta, koordinoi ikäkaudet ylittävää toimintaa lippukunnissa. Ohjelmajohtaja on yhteydessä alueen muihin ohjelmajohtajiin muun muassa yhteisten tapahtumien järjestämiseen liittyen. 

Program leads’ course will give you tools and inspiration about how to take care of educational activities, planning and leading the youth programme as a  whole in the troop.

LISÄTIETOA KOULUTUKSISTA:

  • Koulutukset ovat Uudenmaan Partiopiirin ja Pääkaupunkiseudun Partiolaisten yhteisiä, ja niistä vastaa Pääkaupunkiseudun Partiolaiset.
  • Koulutuksiin ilmoittaudutaan koulutusten yhteiseen Kuksa-tapahtumaan.
  • Esitietovaatimuksena on partiojohtajan peruskoulutus.
  • Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään aiemmat partiokoulutukset.
  • Liity myös kurssien Facebook-tapahtumaan tästä ja kutsu kaverit mukaan!
  • Lisätietoa 1.6. ilmestyneestä nettiuutisesta.