Partiojohtajien jatkokoulutus Ko-Gi 130 (SP)

Ko-Gi 130: kaamoskurssi

luonto-osa 28.12.2018-2.1.2019, viikonloput: 31.8.-2.9. ja 2.-4.11.
Kurssinjohtaja Janne Roslöf
Mitä: Elo-syyskuun vaihteessa retkeilemme Evolla ja marraskuun alussa tapaamme leirikeskusolosuhteissa eteläisessä Suomessa. Vuodenvaihteessa 2018-2019 suuntaamme Saariselän maisemiin kokemaan aidon kaamostunnelman. Lapin luonto on vahvasti läsnä ja varusteluettelosta löytyy mm. sukset, mutta tukeudumme pääosin Lapinhämeen kelokämppiin.

Ko-Gi kurssilta saat eväitä ja uusia ajatuksia partiotoimintaan. Telttaleirielämä tekee hyvää aikuisillekin ja antaa mahdollisuuden avartaa ajatuksia uusien ystävien kanssa.

Ilmoittautuminen vuoden 2018 kursseille on auki 31.1.2018 saakka.

Kolmiapila-Gilwell -koulutus

Kenelle?

Partiojohtajien jatkokoulutus, Kolmiapila-Gilwell eli Ko-Gi, on tarkoitettu sinulle partiossa toimiva aikuinen, joka haluat perehtyä partiotoiminnan tavoitteisiin ja menetelmiin, kehittää omaa toimintaasi partiojohtajana sekä viedä suomalaista partiotoimintaa eteenpäin.

Ennen koulutukseen ilmoittautumista olet suorittanut PJ-peruskurssin sekä ehtinyt kerätä käytännön kokemusta partiojohtajapesteistä lippukunnassa, piirissä tai keskusjärjestössä. Sinulla on ainakin perustaidot retkeilystä ja leirielämästä. Olet täyttänyt 22 vuotta, yläikärajaa ei ole. Oleellista on, että olet halukas oppimaan uutta ja valmis sitoutumaan minimissään vuoden kestävään prosessiin.

Mikä?

Kolmiapila-Gilwell -kurssi sisältää koulutusjärjestelmän mukaisen partiojohtajan jatkokoulutuskokonaisuuden. Se on partiopiirin koulutusryhmän tukema suoritus. Kouluttautuja saa nimetyn Ko-Gi-ohjaajan, joka auttaa työstämään toimintaosan tehtäviä, hyväksyy Ko-Gi-suorituksen ja lopulta luovuttaa Ko-Gi-tunnukset. Koulutus koostuu tyypillisesti leiriosasta, seminaariosasta ja toimintaosasta.

Leiriosa voi olla lyhyempi leiri, vaellus tai purjehdus. Tällöin kurssiin kuuluu keväällä järjestettävä johdanto-osa sekä oppimistehtäviä ennen seuraavaa osaa. Leiriosalla vietetään perinteistä leirielämää ja verkostoidutaan uusien, eri puolilta Suomea saapuvien partiolaisten kanssa. Sekä leiri- että seminaariosalla on luvassa monipuolista, laadukasta koulutusta ja tukea toimintaosaan.

Toimintaosa sisältää johtamistehtävänä kehittämishankkeen, pohdintatehtäviä sekä syventävän oppimistehtävän kurssilaisen itse valitsemasta aiheesta. Kurssin suoritusaika on enintään kolme vuotta siitä, kun kurssilainen on saanut hyväksymisilmoituksen. Lisäaikaa myöntää Ko-Gi-ryhmä Ko-Gi -ohjaajan suosituksesta. Suoritus huipentuu raportointiin ja lopulta kurssitunnusten juhlalliseen luovutukseen.

Kurssin eteneminen

Koulutuksen aikana sinulla on tukenasi Ko-Gi-ohjaaja, joka on pääsääntöisesti joku oman piirisi koulutusohjaajista. Piirisi koulutusryhmä ottaa sinuun yhteyttä ilmoittautumisen jälkeen ohjaajan nimeämiseksi. Ko-Gi-ohjaajan vastuulla on toimintaosan ohjaus ja hyväksyminen. Toimintaosan päättää raportti, jonka voi tarvittaessa toteuttaa myös suullisesti. Kurssinjohtaja vastaa yhdessä staabinsa kanssa leiriosaan ja seminaariin liittyvistä asioista. Koko suorituksen hyväksyy Suomen Partiolaisten Ko-Gi-ryhmä, kun se on saanut tiedon kaikista osasuorituksista. Suorituksen hyväksymisen jälkeen saat todistuksen ja Ko-Gi-tunnukset.

Aikaa koulutuksen suorittamiseen kuluu runsas vuosi. Koulutus alkaa osaamiskartoituksella ja myöhemmin keväällä oman ohjaajan tapaamisella. Tapaamisessa saat päiväkirjan ja pääset aloittamaan tavoitteiden ja toimintaosan kehittämistehtävän aiheen pohtimisen. Muista huomioida tässä vaiheessa, että kehittämistehtävä on johtamistehtävä. Lyhyemmän leirin, vaelluksen tai purjehduksen seuraava vaihe on johdanto-osa. Kesällä kaikilla kursseilla on leirin vuoro ja syksyllä on seminaari.

Toimintaosan kehittämistehtävään saat ohjausta oman ohjaajan lisäksi kurssin kouluttajilta. He myös vastaavat aiheen hyväksymisestä. Aihe pitää olla rajattuna jo leirin alkaessa. Lisäksi leirillä keskustellaan syventävästä oppimistehtävästä, jonka valitset itse esimerkiksi osaamiskartoituksesi pohjalta. Kehittämistehtävään, oppimistehtävään ja pohdintoihin on hyvä varata aikaa. Syvenny niihin ja omaan oppimiseesi rauhassa.

1. Johdanto-osa
Lyhyemmän leiriosan, vaelluksen tai purjehduksen koulutus alkaa viikonlopun mittaisella johdanto-osalla.

2. Luonto-osa
Viidestä yhdeksään vuorokautta telttaleiriä, vaellusta tai purjehdusta sekä aktiivista lintuelämää vartiossa.

3. Toimintaosa
Pääset hyödyntämään oppimaasi toimintaa ja pohdintoja, kesto yleensä noin vuosi. Toimintaosasta tehdään ytimekäs raportti.

4. Seminaariosa
Viikonvaihde syksyllä toiminnan kehittämisen ja partion olemuksen parissa.

5. Kurssin jälkeen
Partiojohtajien jatkokoulutuksen suoritettuaan partiojohtaja osaa: arvioida omaa toimintaansa partiojohtajana, johtaa partiotoimintaa omassa toimintaympäristössään, kehittää partiotoiminnan laatua, ohjata aikuisia partiolaisia, selittää partion roolin kasvatusjärjestönä ja soveltaa partion päämäärää ja arvopohjaa toiminnassaan. Ko-Gi -kurssilta saat eväitä ja uusia ajatuksia lippukuntatoimintaan. Lisäksi kurssin käyneelle avautuvat uudenlaiset mahdollisuudet piirin ja SP:n tehtävissä. Ko-Gi -kurssin käyminen on tuonut lukuisille partiojohtajille uutta potkua pesteissä toimimiseen ja uskallusta ottaa vastaan uusia haasteita.