Pestijohtaja-, ohjelmajohtaja- ja lippukunnanjohtajakoulutukset

Tunnethan jo lippukunnan johdon uuden työnjaon?

Lippukunnanjohtaja vastaa edelleenkin lippukunnan toiminnasta ja sen johtamisesta, mutta nyt hänelllä on apunaan lippukunnanjohtajan apulaisen lisäksi myös pestijohtaja ja ohjelmajohtaja.

Lippukunnanjohtaja ja hänen apulaisensa johtavat koko toimintaa ja yhdistystä, sekä vastaavat viestinnästä ja sidosryhmäyhteistyöstä.

Pestijohtaja vastaa siitä, että lippukunnassa on vapaaehtoisia tekijöitä. Hän tuntee pesti- ja koulutusjärjestelmän,  sekä huolehtii, että lippukunnan johtajisto voi hyvin, jokaisella on motivoiva pesti sekä tieto siitä, mitä pestissä pitää osata ja tehdä.

Ohjelmajohtaja huolehtii siitä, että kaikissa ikäkausissa on laadukasta, kivaa ja kasvatustavoitteiden mukaista toimintaa, ja että ohjelmatapahtumia tehdään myös yhdessä alueen muiden lippukuntien kanssa.

Tulkaa kouluttautumaan, verkostoitumaan ja virkistymään porukalla! Liity myös koulutuskokonaisuuden Facebook-tapahtumaan!

 

Lippukunnan johtaminen  -koulutus 
Ennakkoilta to 1.3.2018 klo 18.00-20.30  Partioasema, Hki ja kurssi 9.-11.3.2018 Kiljavan leirikeskus (Rajamäki)

Koulutuksessa saat kattavasti tietoa rekisteröityneen yhdistyksen johtamisesta,  lippukunnan toiminnan  johtamisesta, viestinnästä ja sidosryhmistä sekä aikuisten johtamisesta. Kurssilla opit suunnittelemaan ja arvioimaan lippukuntasi toimintaa ja resursseja myös pitkällä aikavälillä, ja syvennät osaamistasi johtamisesta.

Koulutus on tarkoitettu lippukunnan keskeisille johtajille (LPKJ, LPKJA, muut hallituslaiset). Esitietovaatimuksena on partiojohtajan peruskoulutus. Piiri maksaa pestattujen lippukunnanjohtajien koulutuksen. 

Koulutus on Uudenmaan Partiopiirin ja Pääkaupunkiseudun Partiolaisten yhteinen (Uusimaa vastaa).

Troop leaders’ course is full of ideas about how to run everyday life in the troop smoothly. You’ll learn to plan, evaluate and develop your troop and lead different kinds of people. The course is for the all board members.

 

Pestijohtajakoulutus
9.-11.3.2018, Kiljavan leirikeskus (Rajamäki)

Koulutuksessa saat tietoa  lippukunnassa toimivien aikuisten vapaaehtoisten tukemisesta pestaamisen, koulutuksen ja osaamisen tunnistamisen kautta. Koulutuksessa perehdytään rekrytointiin, opetellaan pestaamaan ja tutustutaan partion koulutusjärjestelmään sekä tehdään lippukunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma sekä verkostoidutaan. Kurssilla saat perustiedot ja tukea pestijohtajana toimimiseen, mutta se sopii myös kaikille muille kiinnostuneille.

Esitietovaatimuksena on partiojohtajan peruskoulutus.

Koulutus on Uudenmaan Partiopiirin ja Pääkaupunkiseudun Partiolaisten yhteinen (Uusimaa vastaa).

Volunteer leaders’ course will give you recruitement, mutual agreement, training and other HR-related skills.

 

Ohjelmajohtajakoulutus 
9.-11.3.2018 Kiljavan leirikeskus (Rajamäki)

Koulutuksessa saat kattavasti tietoa partio-ohjelman toteuttamisesta lippukunnassa. Koulutuksen suorittettuasi tunnet partio-ohjelman sisällön eri ikäkausissa ja osaat soveltaa sitä lippukunnan toimintaan. Lisäksi olet syventänyt  johtamistaitojasi aikuisten johtamisen suuntaan.

Ohjelmajohtajakoulutus sopii ohjelmajohtajien lisäksi myös ikäkausivastaaville, luotseille ja kaikille muille,, jotka kaipaavat tukea, ideoita ohjelman toteuttamiseen ja  haluavat laajentaa verkostoaan.

Esitietovaatimuksena on partiojohtajan peruskoulutus. Koulutus on Uudenmaan Partiopiirin ja Pääkaupunkiseudun Partiolaisten yhteinen (Uusimaa vastaa).

Program leaders’ course will give you tools and inspiration about how to take care of educational activities, planning and leading the youth programme as a  whole in the troop.

Kuva: Jaana Hopeakoski