Uusimaa & PäPa – Ohjelma-, pesti- ja lippukunnanjohtajakoulutukset (monimuotoisina)

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.
Koulutus toteutetaan monimuotoisena eli se koostuu itsenäisestä opiskelusta sekä neljästä tapaamisesta, joista osa pidetään etänä.

14.9. Kurssin aloitusilta
29.9. Etäilta
11.10. Etäilta
30.10. Lähipäivä

Koulutukset on tarkoitettu lippukunnan pesteistä kiinnostuneille sekä lippukunnan johdossa jo toimiville: lippukunnanjohtajille, pestijohtajille, ohjelmajohtajille, hallituksen jäsenille, ikäkausivastaaville, pitkään ryhmänjohtajana toimineille jne. Koulutus sisältää sekä kaikille yhteisiä osioita että pestikohtaisia osuuksia.  

Lippukunnanjohtajakoulutus 

Koulutuksessa saat kattavasti tietoa rekisteröityneen yhdistyksen johtamisesta, lippukunnan toiminnan johtamisesta, viestinnästä ja sidosryhmistä sekä aikuisten johtamisesta. Kurssilla opit suunnittelemaan ja arvioimaan lippukuntasi toimintaa ja resursseja myös pitkällä aikavälillä, ja syvennät osaamistasi johtamisesta. 

Koulutus on suunnattu lippukunnan keskeisille johtajille (LPKJ, LPKJA, hallituksen jäsenet)

Pestijohtajakoulutus 

Koulutuksessa saat tietoa lippukunnassa toimivien aikuisten vapaaehtoisten tukemisesta pestaamisen, koulutuksen ja osaamisen tunnistamisen kautta. Koulutuksessa perehdytään rekrytointiin, opetellaan pestaamaan ja tutustutaan partion koulutusjärjestelmään sekä tehdään lippukunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, ja verkostoidutaan. 

Kurssilla saa perustiedot ja tukea pestijohtajana toimimiseen, mutta koulutusta suositellaan myös ohjelmajohtajille ja ikäkausivastaaville sekä kaikille pestaamista, rekrytointia ja aikuisten ohjaamista pesteissään tekeville.
 
Ohjelmajohtajakoulutus 

Koulutuksessa saat kattavasti tietoa partio-ohjelman toteuttamisesta lippukunnassa. Koulutuksen suoritettuasi tunnet partio-ohjelman sisällön eri ikäkausissa ja osaat soveltaa sitä lippukunnan toimintaan. Lisäksi olet syventänyt johtamistaitojasi aikuisten johtamisen suuntaan. 

Ohjelmajohtajakoulutus sopii ohjelmajohtajien lisäksi loistavasti ikäkausivastaaville, luotseille ja kaikille muille, jotka kaipaavat tukea ja uusia ideoita partio-ohjelman toteuttamiseen ja haluavat laajentaa verkostoaan.

Esitietovaatimuksina kaikkiin koulutuksiin on partiojohtajan peruskoulutus, joka tukee sinua kaikissa pesteissäsi. 

Information in English:

The group leaders’ course is full of ideas about how to run the everyday life in a local group smoothly. You’ll learn to plan, to evaluate and to develop your local group and to lead different kinds of people. The course is aimed for all board members of the local group. 

Volunteer leaders’ course will give you knowledge on recruitment, mutual agreement, training and other HR-related skills. 

Program leaders’ course will give you tools and inspiration about how to run the activities, to plan and to lead the youth program as a whole in the local group. 
Participants for all three courses need to have finished the basic Scout leader course to enroll.

Ilmoittaudu viimeistään: 31.8.2022

Hinta: 30 €

Lisätietoja: Leena Väre, leena.vare@partio.fi; Timo Karkola, timo.karkola@partio.fi; uusimaa@partio.fi/0504460057 (ilmoittautumisasiat)

Lue lisää koulutuksista Suomen Partiolaisten verkkosivuilla:

Lippukunnanjohtajakoulutus
Pestijohtajakoulutus
Ohjelmajohtajakoulutus