Uusimaa/PäPa – Lippukunnanjohtaja-, ohjelmajohtaja- ja pestijohtajakoulutus

Maaliskuussa Hyvinkäällä koulutetaan taas Uudenmaan ja Pääkaupunkiseudun partiolaisten uudet ja tulevat johtokolmikon jäsenet yhteisessä viikonlopussa!

Lippukunnanjohtajakoulutus
Koulutuksessa saat kattavasti tietoa rekisteröityneen yhdistyksen johtamisesta,  lippukunnan toiminnan johtamisesta, viestinnästä ja sidosryhmistä sekä aikuisten johtamisesta. Kurssilla opit suunnittelemaan ja arvioimaan lippukuntasi toimintaa ja resursseja myös pitkällä aikavälillä, ja syvennät osaamistasi johtamisesta.
Koulutus on suunnattu lippukunnan keskeisille johtajille (LPKJ, LPKJA, muut hallituslaiset).Esitietovaatimuksena on partiojohtajan peruskoulutus.
Lippukunnanjohtakurssiin kuuluu ennakkoilta Partioasemalla ke 13.3. klo 18.

The group leaders’ course is full of ideas about how to run the everyday life in a local group smoothly. You’ll learn to plan, to evaluate and to develop your local group and to lead different kinds of people. The course is aimed for all board members of the local group.

Pestijohtajakoulutus
Koulutuksessa saat tietoa  lippukunnassa toimivien aikuisten vapaaehtoisten tukemisesta pestaamisen, koulutuksen ja osaamisen tunnistamisen kautta. Koulutuksessa perehdytään rekrytointiin, opetellaan pestaamaan ja tutustutaan partion koulutusjärjestelmään sekä tehdään lippukunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, ja verkostoidutaan. Kurssilla saat perustiedot ja tukea pestijohtajana toimimiseen, mutta se sopii myös kaikille muille koulutuksen aiheista kiinnostuneille.
Esitietovaatimuksena on partiojohtajan peruskoulutus.

Volunteer leaders’ course will give you knowledge on recruitment, mutual agreement, training and other HR-related skills.

Ohjelmajohtajakoulutus
Koulutuksessa saat kattavasti tietoa partio-ohjelman toteuttamisesta lippukunnassa. Koulutuksen suoritettuasi tunnet partio-ohjelman sisällön eri ikäkausissa ja osaat soveltaa sitä lippukunnan toimintaan. Lisäksi olet syventänyt johtamistaitojasi aikuisten johtamisen suuntaan.
Ohjelmajohtajakoulutus sopii ohjelmajohtajien lisäksi myös ikäkausivastaaville, luotseille ja kaikille muille, jotka kaipaavat tukea ja uusia ideoita partio-ohjelman toteuttamiseen ja haluavat laajentaa verkostoaan.
Esitietovaatimuksena on partiojohtajan peruskoulutus.

Program leaders’ course will give you tools and inspiration about how to run the activities, to plan and to lead the youth program as a whole in the local group.
  • Ilmoittautuminen päättyy: 24.2.2019
  • Osallistumismaksu: Pestinmukainen kurssi on vuoden 2019 aikana maksuton Uudenmaan partiopiirin pestissä toimiville tai pestatuille johtokolmikoille! Muussa tapauksessa hinta 45 € (maksajana lippukunta)
  • Lisätietoja: Tapahtumanjohtaja Mika Mäkelä: mika.makela@uusimaa.partio.fi 050 518 20 69