Partion iltateet: Samoajaohjelma toimimaan

Taskuja, pausseja ja evästaukoja. Vertaisjohtaja ja aikuinen tuki. Samoajaohjelma vilisee kaikenlaisia partiotermejä, mutta useimmiten oikeasti haasteena on se, miten saada vartiollinen nuoria samaan aikaan samaan paikkaan yhteisen partio-ohjelman äärelle. Tule kuulemaan ja kertomaan parhaimmat vinkit samoajaohjelman käyttämiseen ja soveltamiseen käytännössä.  

Lisätietoja: Kaisa Johto, kaisa.johto@partio.fi  

Liity mukaan Teamsissa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWU1MTkyYmItMDVlOC00NTE1LTgzMzMtOTM3ZmE2NzMzOGU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2236484401-1f39-4b4f-bd87-29a84f6795ae%22%7d