HP Viestintävarras

Koulutuksen kesto 18.00-20.00

Vuoden 2019 viestintävarras on katsaus lippukunnan viestintään kokonaisuudessaan. Koulutus antaa perustiedot siitä, mitä kaikkea lippukunnan viestintään kuuluu ja se sopii hyvin esimerkiksi juuri lippukunnan viestintävastaavina aloittaneille partiolaisille. Kouluttajana toimii Hämeen Partiopiirin viestintäryhmän jäsen Anna Parkkomäki. Viestintävarras avaa myös viestintäkoulutuskokonaisuuden, jossa perehdytään jokaiseen osa-alueeseen tarkemmin oman koulutuksen avulla. Kokonaisuuteen kuuluvat some, sisäinen viestintä, ulkoinen viestinä ja markkinointi, valokuvaus ja nettisivukoulutus. Some-koulutuksessa tutustutaan eri sosiaalisen median kanaviin ja niiden käyttöön viestinnässä. Sisäiseen viestintää kuuluu tiedotus lippukunnan sisällä, johtajistolle sekä vanhemmille. Ulkoisessa viestinnässä ja markkinoinnissa taas perehdytään viestintään eri sidosryhmille ja tuleville partiolaisille. Valokuvauskoulutuksessa perehdytään siihen, kuinka eri kanaviin tuotetaan laadukkaita kuvia. Nettisivuosuudessa käydään läpi Suomen Partiolaisten nettisivu-uudistus ja sen salat.

Koulutuksista tulee lisätietoavuoden 2019 aikana. Kaikille tammikuun Viestintävartaaseen osallistuville tulee suoraan sähköpostiin tietoa myöhemmistä koulutuksista.