FiSSc: Spejardag – INHIBERAD

Evenemanget är tyvärr inhiberat på grund av covid-19.

Roliga upplevelser och nya och gamla kompisar, vad mer kan man begära av ett evenemang? Spejardagarna är evenemang där deltagarna lär sig nya färdigheter tillsammans med andra i samma ålder. Vilka färdigheter som ingår i programmet varierar från evenemang till evenemang, och framgår i den mer informativa marknadsföring som görs inför de enskilda evenemangen. 

Samla ihop din patrull och andra scoutkompisar och kom och testa på nya saker. Spejardagarna är öppna också för ungdomar i 12-15 års åldern som inte ännu är scouter.

OBS! Detta är alltså ett endagsevenemang (utan övernattning) i motsats till vad som står i t.ex. Evenemangskatalogen där det är insatt som ett tvådagarsevenemang. Detta på grund av det osäkra pandemiläget och viljan att kunna ordna ett tryggt evenemang.

Målgrupp: Spejarscouter och kompisdeltagare.

Plats: Spejardagarna ordnas i en av Pääkaupunkiseudun Partiolaisets stugor på Kiljava i Nurmijärvi.

Hur tar vi oss dit: 
Deltagarna tar sig i första hand till kursen med egen skjuts. För deltagare som detta är utmanande utreds möjligheter till transport på annat sätt.

Deltagaravgift:
 20€ (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

A
nmäl dig senast 15.1 (Anmälningen görs av vårdnadshavaren eller en ledare i kåren som har rätt att anmäla medlemmar)

Kontaktperson: programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Spejardagarna arrangeras på Kiljava; det går att ta sig ända fram med bil, och terrängen är lättframkomlig. Allt program går av stapeln utomhus, men det finns en stuga med inne-wc, rinnande vatten och möjlighet till avskildhet och vila om detta behövs. Matallergier och dieter beaktas i planeringen av maten och alla deltagare får näringsrik kost av god kvalitet.

Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )Covid-19: Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar efter att arrangera alla evenemang som bara går att arrangera.

Vi beaktar pandemiläget bland annat genom att:
- uppmuntra scouter att delta i det evenemang som finns närmast dem, ifall det finns valmöjlighet 

- försöka koordinera transporter så att det i så hög grad som möjligt går att undvika resor med allmänna tåg och bussar (i de fall där sådana resor ändå måste göras uppmuntrar vi deltagare att använda munskydd).

- planera programmet så att så stor del som möjligt arrangeras utomhus, och så att det är möjligt att hålla distans till varandra i programmet.

- påminna alla deltagare och stabsmedlemmar att det är väldigt viktigt att bara komma på evenemanget om man är helt frisk.

- se till att det under hela evenemanget finns tillräckligt goda möjligheter till handhygien.

- på övernattningsevenemang erbjuder vi i mån av möjlighet deltagare att sova utomhus

- följa med myndigheternas rekommendationer och vid behov vidta ytterligare försiktighetsåtgärder eller inhibera evenemanget

Om eventuella ändringar meddelar vi här i händelsekalendern på scout.fi och per e-post till de redan anmälda.

Kursen/evenemanget arrangeras i samråd med SFV:sstudiecentral.