Etelä-Karjalan Partiolaiset ry – Kevätkokous 2023

Tervetuloa piirin kevätkokoukseen!
Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n kevätkokous järjestetään Joutsenossa 26.3.2023.

Kevätkokouksen tehtävänä on: 

  1. Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.  
  2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
  3. Valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 
  4. Valita kaksi ääntenlaskijaa. 
  5. Vahvistaa vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päättää niiden ja tilintarkastuskertomuksen sekä toiminnantarkastuskertomusten perusteella vastuuvapauden myöntämisestä piirin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  6. Päättää seuraavan vuoden jäsenmaksusta. 
  7. Käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.
Kokouksissa käsiteltäväksi halutut ehdotukset on toimitettava hallitukselle, kevätkokoukseen 31.1. ja syyskokoukseen 31.8. mennessä, huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Valtakirjojen tarkastus ja kokouskahvit klo 12-12:30
Kevätkokous klo 12:30
Kokouksen jälkeen keskustelutilaisuus ajatuksista ja toiveista piirin tulevaisuuteen liittyen, noin 1 h

Tervetuloa!

Piirihallitus

Tapahtuman saavutettavuus

Tapahtumassa on huomioitu

Kokoukset, Digitaalinen saavutettavuus, Hajuaisti, Hygienia, Hyvä olla, Katsomus, Kieli, Kuuloaisti, Lääkitys ja ensiapu, Liikkuminen, Näköaisti, Ohjelma, Raha, Ruoka

Lue lisää saavutettavuudesta partiotapahtumissa