Etsinnässä paras vaalitoimikunta ikinä

14.3.2018,

Piirin kevätkokous (24.3. Keravalla) asettaa vaalitoimikunnan valmistelemaan syksyllä käytäviä hallitusvaaleja eli kokoamaan ehdokkaat piirihallitukseen vuosiksi 2019-2020. Vaalitoimikuntaan odotetaan edustajaa piirin jokaiselta alueelta, jotta voidaan varmistaa, että ehdokkailla on kattava tuntemus koko piirin alueesta päätöksenteon tukena. Ilmoittaudu vaalitoimikuntaan viimeistään 23.3. piirinjohtaja Jussi Leinoselle.

Vaalitoimikunta aktivoi lippukuntia etsimään ehdokkaita ja kannustaa yksittäisiä partiojohtajia tehtävään. Vaalitoimikunta vastaanottaa ehdotuksia ja viestii ehdokkaista jäsenistölle. Se ei aseta ehdokkaita valintajärjestykseen.

Piirihallitus

Piirihallituksen muodostavat hallituksen puheenjohtaja (piirinjohtaja), hallituksen varapuheenjohtaja (piirin varajohtaja), sekä 6-10 muuta jäsentä. Jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja heistä on vuosittain erovuorossa puolet.

Piirihallituksen tehtävät

  1. ohjata ja valvoa piirin toimintaa
  2. edustaa piiriä
  3. huolehtia piirin kokousten koollekutsumisesta
  4. huolehtia piirin kokousten päätösten täytäntöönpanosta
  5. ratkaista jäseneksi liittymisanomukset, jäsenyydestä erottamiset ja pitää jäsenluetteloa
  6. vastata piirin talouden ja omaisuuden hoidosta
  7. vahvistaa piirin ohjesäännöt
  8. ottaa piirille työsuhteeseen tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt

Syyskokouksessa 28.10.2018. erovuorossa olevat pestit ovat piirinjohtaja, piirin varajohtaja, koulutusministeri, viestintä- ja markkinointiministeri, lippukuntatuenministeri ja varaministeri.

Piirinjohtajat vastaavat piirin strategisesta suunnittelusta ja yhteyksistä muuhun (partio)maailmaan. Piirinjohtajat johtavat piirihallitusta, koordinoivat piirin toiminnan kokonaisuutta ja vastaavat toiminnansuunnittelusta.

Koulutusministeri vastaa lippukuntatoimijoiden kouluttamisesta järjestämällä koulutusjärjestelmän mukaisia koulutuksia sekä tarjoamalla tilattavia palveluita uusmaalaisille lippukunnille.

Viestintä- ja markkinointiministeri vastaa piirin tiedotustoiminnasta. Tiedotustoimintaan kuuluu partiotiedon kulkeutuminen Uudellamaalla ja partion vetovoiman lisääminen ulkoisella viestinnällä.

Lippukuntatuenministeri vastaa Uudellamaalla erityistä tukea tarvitsevien, hiipuvien ja uusien perustettavien lippukuntien tuen koordinoimisesta sekä lippukuntien muusta erityistuesta. Lippukuntatuenministeri ja alueministeri muodostavat työparin, joka yhdessä johtaa aluetoiminnanalaa.

Kuva: Esko Raikunen

Aikuiset, Piirin kokoukset, Uutiset, Vaeltajat , ,

Aiheeseen liittyvää

Kommentoi