Saaristokipparikurssinjohtaja 2019

Saaristokipparikurssinjohtaja vastaa saaristokipparikurssin järjestämisestä Suomen Partiolaisten asettamien tavoitteiden mukaisesti. Kurssinjohtajan tehtävät:

- kurssin staabin rekrytointi yhteistyössä meripartioryhmän kanssa
- kurssin markkinointi SP:n viestintäkanavissa
- kurssi-ilmoittautumisten organisointi
- teoriaviikonlopun järjestäminen 
- ehdotus siitä miten kurssilaisten käytännöntaitoja voitaisiin vahvistaa kurssin jälkeen.

Kurssinjohtajan tehtäviin kuuluu myös alueellisten tarpeiden kartoittaminen ennen kurssia ja kurssipaikan valinta siten, että kurssin sijainti ei asetu osallistumisen esteeksi. 

Kurssi dokumentoidaan SP:n pilvipalveluun ja loppuraportti esitellään meripartioryhmälle. Meripartioryhmä kerää kurssilaisilta kurssipalautteen. 

Tulevaisuuden kursseja ajatellen, vuoden 2019 saaristokipparikurssin järjestäminen sisältää myös kurssin nykytilan kartoittamista: miltä osin kurssi vastaa meripartiolaisten osaamistarpeita, mitä sieltä puuttuu ja millaisia käytänteitä olisi hyvä säilyttää. Kurssin toteuttamisessa voi pilotoida uusia ideoita. 

Kurssinjohtaja vastaa omien johdettaviensa tuesta, tapahtuman kokonaisuuden johtamisesta sekä tapahtuman toteutumisesta meripartioryhmän asettamien tavoitteiden mukaan.

Yhteistyötahoja ovat meripartioryhmä ja piirien meripartio-ohjaajat. 

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Kurssinjohtajalta vaaditaan suoritettua partiojohtajanperuskurssia sekä Turvallisesti yhdessä -koulutus. Lisäksi kokemus meripartiotoiminnan johtamisesta katsotaan eduksi. Tehtävässä tarvitaan ratkaisukeskeisyyttä, osaamista projektijohtamisesta sekä kykyä innostaa ja motivoida muita. 

Pestissä opittavia taitoja
Ryhmänjohtamista eli ylläpitämään ihmisten välistä kanssakäymistä ja tiedon sekä osaamisen jakamista. Kipparikurssissa on erilaisia yhteistoiminnan tasoja, joiden hahmottaminen ja niiden tehokas hyödyntäminen opettavat sinulle monimutkaisissakin toimintaympäristöissä toimimista. Opit myös paljon johtamisesta partiossa niin maalla kuin merelläkin sekä johtajana kehittymisestä.

Pestin vaatima ajankäyttö
Noin 8-10 kurssistaabin kokousta sisältäen 1 kurssiviikonlopun. Tämän lisäksi kurssiin liittyviä suunnittelu- ja valmistelutehtäviä (6 kk / n. 2h/vko). 

Pestin kesto 12 kk.

Lisätiedot

Kysy lisätietoa pestistä meripartioryhmän puheenjohtajilta Anni Silvolalta (annsi.silvola@partio.fi) tai Kaisa Keskiväliltä (hanna-kaisa.keskivali@partio.fi)

Täytä hakemus