Piirileirin 2020 ohjelmajohtaja (1/2 täytetty)

Ohjelmajohtaja (OhJo) piirileirillä 2020 toteutetaan paripestinä. Leirin johtoryhmään pestataan siis kaksi ohjelmajohtajaa, mutta heidän vastuualueitaan ei ole ennalta jaettu. Ohjelmajohtajapari saa pestauduttuaan jakaa vastuaalueiden hoidon toivomallaan tavalla.

Ohjelmajohtajan tehtävä onkin leirin haastavimpia johtamistehtäviä. Ohjelmajohtajana allasi toimii nimittäin leirin suurin tekijäresurssien osasto. Ohjelmajohtajana päätehtävänäsi on ns. strateginen ohjelmajohtaminen, eli käytännössä vastuullasi on ohjata ja valvoa leirin ohjelman suunnittelu- ja toteutusprosesseja. Varsinainen ohjelman suunnittelu toivotaan tapahtuvan ohjelmajohtajien alla päällikkötasolla. Tällä pyritään ohjaamaan resurssit järkevästi: ohjelmajohtaja keskittyy varmistamaan ohjelman suunnittelun, rekrytoinnin ja muun olennaisen toteutumisen halutulla tavalla, kun taas päällikkötason ohjelmatekijät pääsevät keskittymään täydellä teholla itse ohjelman suunnitteluun.

Ohjelman osalta piirileirillä 2020 on erityisenä haasteena perhepartion integroiminen leiriohjelmaan perhepartion saatua virallisen partiotoiminnan aseman partioneuvoston päätöksellä keväällä. Lisäksi ohjelmalta toivotaan erityistä panostusta tarpoja-, samoaja- ja vaeltajatason ohjelman suhteen. Ohjelmajohtajilta odotetaan kokemusta ja taitoa taikka vahvaa halua kehittyä projektinjohtamisessa ja suuren tekijäjoukon hallinnassa. Tulkaa mukaan toteuttaman hurjimmat visionne ja mahdollistamaan maailman paras leirielämys! Tehdään yhdessä 2020-luvun partioleiri!

Vastuualueet:

 • Ikäkausien ohjelma
 • Perhepartio-ohjelma
 • Yhteisohjelmat
 • Kasvatustavoitteet ja partiomenetelmä
 • Laaksopäälliköiden johtaminen:
  • Ohjelman suunnittelun ohjaus
  • ”Strateginen ohjelmajohtaminen”
  • Ohjelman toteutuksen organisointi
  • Rekrytoinnin valvonta ja avustus
  • Aikataulullinen valvonta
 • Ohjelmahankinnat yhteistyössä resurssijohdon kanssa
 • Leirin ohjelmatavoitteiden johtaminen
 • Mahdolliset partiotaidon SM-kisat leirin aikana

Lisätiedot

Lisätietoja tehtävistä antaa leirinjohtaja Iiro “Ige” Auvinen (iiro.auvinen(at)partio.fi, 050 3011750).

Täytä hakemus