Oletko etsimämme piirin osaamisvastaava?

Osaamisvastaava on uusi pesti, jossa autat partiolaisia tunnistamaan ja saamaan tunnustusta partiossa hankitusta osaamisesta.

Partiossa opimme tekemällä, kasvamme ja kehitymme nousujohteisesti. Meillä on erinomainen johtamiskoulutusjärjestelmä, jonka kurssit ovat opintopisteytettyjä ja joiden todistuksista on konkreettista hyötyä partion lisäksi esimerkiksi opiskeluissa ja työelämässä. Kuitenkin valtaosa partiolaisten osaamisesta syntyy kurssien ulkopuolella lippukuntien ja piirien arjessa.

Kun pestaamme uusia vapaaehtoisia, keskitymme usein siihen, mitä pestissä pitäisi tehdä ja saada aikaiseksi. Vähemmälle huomiolle jää helposti se, mitä uutta ja hyödyllistä pestissä voi oppia. Tässä meillä kaikilla pestaajilla ja erityisesti lippukuntien pestijohtajilla onkin kehityttävää.

Lippukuntien ja piirien vapaaehtoisten motivointia helpottaisi, jos kiinnittäisimme enemmän huomiota pesteissä oppimiseen, kasvuun ja kehittymiseen. Samalla vapaaehtoisten olisi helpompi jäsentää itselleen omia oppimismahdollisuuksiaan ja -tavoitteitaan. Osaamisen kehittämisen parempi suunnittelu varmistaisi lippukunnille ja piireille sen, että vapaaehtoisten joukosta löytyisi aina henkilöitä, joilla on toiminnassa tarvittavaa erikoisosaamista.Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Piirin osaamisvastaavan pesti on täysin uusi tehtävä, jossa pääset kehittymään mm. seuraavissa tehtävissä:

- Osaamisen tunnistamisen työkalut: osaamiskortit, osaamisen kehittyminen pestissä -työkalu, palautteen antamisen käytännöt ja osaamismerkit.
- Osaamissuunnittelu yksilö- ja ryhmätasoilla sekä yksilö- ja ryhmätason osaamisten tunnistaminen.

Tehtäväsi on haastaa lippukuntia yhteistyössä pestijohtajien kanssa. Kehitetäänkö lippukunnissa osaamista tavoitteellisesti? Hyödyntävätkö lippukunnat pestilähtöistä SP:n koulutusjärjestelmää proaktiivisesti? Tiedetäänkö lippukunnissa, että suurin osa partiokoulutuksista on osaamispisteytettyjä?

Osaamisvastaavan pesti sijoittuu Uudenmaan Partiopiirissä koulutuksen toiminnanalalle. Olet osa koulutuksen toiminnanalan johtoryhmää, johon kuuluu lisäksesi allekirjoittanut, perus- ja jatkokoulutusryhmien puheenjohtajat, johtava koulutusohjaaja ja toimiston työntekijä. Pääset osaksi myös Suomen Partiolaisten Osaamisverkostoa, jonka koulutukset ja tapahtumat tukevat sinua pestissäsi.

Pesti sopii aikuisten lisäksi myös vaeltajaikäisille. Partiojohtajan peruskoulutus olisi hyvä olla käytynä.

Lisätiedot

Laita viestiä, niin käynnistetään yhteinen keskustelu uuden pestisi tavoitteesta, keinoista ja tuesta. Sekä tietenkin siitä, mitä voisit itse oppia tässä pestissä!

Tommi Heikkilä
piirihallituksen jäsen, koulutuksen toiminnanala
tommi.heikkila(at)partio.fi

Täytä hakemus