Moninaisuusvastaava, alueryhmä

Etsimme Uudenmaan Partiopiirin alueryhmään moninaisuusvastaavaa, jonka vastuualueena on edistää partioharrastuksen saavutettavuutta eri taustaisille lapsille, nuorille ja aikuisille. Haluamme, että partio olisi merkityksellinen harrastus yhä useammalle ja sitä varten tahdomme lisätä lippukuntien moninaisuus- ja yhdenvertaisuusosaamista, sekä valmiutta olla avoimia eri kulttuuri- ja kielitaustoista tuleville harrastajille.

Pestissä pääset suunnittelemaan, miten piirin lippukunnat ja alueet voivat purkaa harrastamisen esteitä ja ulossulkevia rakenteita. Tämä voi käytännössä tarkoittaa esim. koulutusten jalkauttamista tai yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa.

Pestiin liittyy partion rakenteiden tarkastelua ja niiden mahdollista muuttamista.

Pääset vaikuttamaan siihen, mitä toimenpiteitä piirissä ja sen lippukunnissa tehdään saavutettavuuden ja avoimuuden lisäämiseksi. Pestin sisältöön on mahdollisuus vaikuttaa itse oman kokemuksen ja asiantuntemuksen perusteella yhdessä ryhmän puheenjohtajiston kanssa.

Osallistut työssäsi alueryhmän toimintaan ja sinut pestaa Lippukuntatuesta vastaava hallituksen jäsen.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Olet etsimämme henkilö, jos sinulla on näkemystä siitä, miten partiosta voidaan tehdä entistä moninaisempaa ja avoimempaa kaikille kieli- ja kulttuuritaustasta riippumatta.

Toivomme pestiin valittavalta henkilöltä uskallusta kyseenalaistaa vallitsevia käytäntöjä ja rakentaa kriittistä keskustelua partion toimintamalleista.

Lisätiedot

Lippukuntatuesta vastaava hallituksen jäsen Juho Packalén, juho.packalen@uusimaa.partio.fi, 045 6331889.

Täytä hakemus