piirileiri

Piirileirin 2020 osallistujajohtaja

30.10.2018,

Osallistujajohtajan (OsJo) tehtävänä on varmistaa leirin varsinaisille osallistujille, leiriläisille, toimiva leiriarki. OsJon alaisuudessa toimii alaleirit, kylät tai muut riippuen siitä, minkälaiseen hierarkiarakenteeseen leirillä päädytään. OsJo vastaa ennen leiriä tapahtuvasta tiedotuksesta leirilippukuntiin ja varmistaa leirilippukuntien muodostumisen. Koska perhepartio on nykyään virallista partiotoimintaa niin leirillä toimii joko erillinen perheleiri tai vaihtoehtoisesti perhepartiolaiset majoittuvat leirilippukunnissa. Mahdollinen perheleiri toimii OsJon alaisuudessa.

OsJon erityisenä painoalueena on etsiä keinoja saada leirikokemus tarjottua sellaisille, joita partio- tai leiritoiminta ei normaalisti saavuta tai joilla ei ole mahdollisuutta osallistua toimintaan. Tätä voidaan tehdä ViMan kanssa kimpassa. Osallistujajohtaja vastaa osaltaan leirin moninaisuudesta. Leirinjohdon toiveena on leirin avulla taistella yksinäisyyttä ja syrjäytymistä vastaan.

Vastuualueet:

 • Palvelumuotoilu, osallistujat
 • Osallistujien hyvinvointi
 • Leiriarki
 • Alaleirit / kylät
 • Perheleiri
 • Leirilippukunnat
 • Esteettömyys
 • Kansainvälisyys
 • Moninaisuus

Näin haet johtoryhmäpestiä!

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään mahdollisimman pian osoitteeseen uusimaa@partio.fi. Kuvaa hakemuksessasi lyhyesti ainakin, millaista leiriä haluat olla johtamassa ja miksi.

Lisätietoja tehtävistä antaa leirinjohtaja Iiro “Ige” Auvinen (iiro.auvinen(at)partio.fi, 050 3011750).

Kuva: Mari Lehtisalo

piirileiri

Piirileirin 2020 tiedonhallintajohtaja

30.10.2018,

Tiedonhallintajohtajan (TiHa) tärkeimpänä tehtävänä on pysyä kartalla leiriprojektin eri tietojärjestelmistä niin projektin suunnitteluvaiheessa kuin leirin aikana. TiHan vastuulla on neuvoa leiriorganisaatiota eri tietojärjestelmien, projektityökalujen ja kommunikointialustojen valinnassa ja tuntea valitut työkalut niin, että voi toimia tukena niiden käyttäjille.

Leiriprojektin alussa TiHalla onkin tärkeänä tehtävänä saattaa nopeasti suunnittelun kannalta olennaisimpien työkalujen valintaprosessi maaliin. Leirin aikana TiHan alaisuudessa toimii myöskin leiritoimisto. TiHa tekee läheistä yhteistyötä myös piiritoimiston kanssa erityisesti leirin ilmoittautumisaikana.

Tiedonhallintajohtajana (TiHa) sinun tärkeimpänä tehtävänäsi on pysyä kartalla leiriprojektin eri tietojärjestelmistä ja niiden sisältämästä tiedosta niin projektin suunnitteluvaiheessa kuin leirin aikanakin. Johdat ensi töiksesi leirin suunnittelun kannalta olennaisimpien digitaalisten työkalujen valinnan. Huolehdit, että leiriprojektilla ja leirillä on käytössään parhaat mahdolliset sähköiset työkalut. Neuvot leiriorganisaatiota eri tietojärjestelmien, projektityökalujen ja kommunikaatioalustojen valinnassa ja tuntea valitut työkalut niin, että voit toimia tukena niiden käyttäjille.

Tiedonhallintajohtajana vastaat kokonaisuudessaan, että leirin sisäinen viestintä pelaa. Huolehdit, että ajankohtainen tieto on sitä tarvitsevien tahojen saatavilla suunnitteluvaiheessa, leirin aikana ja sen jälkeen. Leirin aikana tiedonhallintajohtajana alaisuudessasi toimii myöskin leiritoimisto, jonka tiimoilta teet tiivistä yhteistyötä osallistujajohtajan kanssa. Leirin ilmoittautumisprosessin suhteen teet myös läheistä yhteistyötä piiritoimiston kanssa.

Tiedonhallintajohtajana sinulta odotetaan modernien viestintä- ja projektityökalujen sekä tietojärjestelmien tuntemusta ja hallintaa. Osaat neuvoa leirinjohtoa valitsemaan parhaat mahdolliset työkalut leiriä varten. Et pelkää exceleitä, vaan tunnet niitä kohtaan salaa kiintymystä. Osaat löytää ratkaisut, ja toisaalta olet innokas kokeilemaan uusia keinoja leiriprojektin tiedonkulun optimoimiseksi. Palatko intohimosta ratkoa tiedonkululle suorimmat reitit? Tule mukaan pilotoimaan tiedonhallintajohtajan pestiä ja luomaan historian digitaalisin piirileiri Tehdään yhdessä 2020-luvun partioleiri!

Vastuualueet ja painopisteet:

 • Sisäinen viestintä
 • Tiedonhallinta
 • Leiriorganisaation projektityökalut
 • Leiritoimisto
 • Tietojärjestelmät
  • Leirirekisteri
  • Hankinnan tietojärjestelmä
  • Budjetointityökalut
  • Leirinaikainen palveluvaraus
  • Kommunikointialustat

Näin haet johtoryhmäpestiä!

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään osoitteeseen uusimaa@partio.fi. Haku on auki sunnuntaihin 25.11. asti, jolloin hakemus on viimeistään oltava perillä. Pestit täytetään viimeistään haun päätyttyä joulukuun alussa. Merkitkää viestikenttään ”Piirileiri 2020 johtoryhmä″. Kuvaa hakemuksessasi lyhyesti ainakin, millaista leiriä haluat olla johtamassa ja miksi.

Lisätietoja tehtävistä antaa leirinjohtaja Iiro “Ige” Auvinen (iiro.auvinen(at)partio.fi, 050 3011750).

 

Kuva: Pinja Julku

Avoimet pestit, piirileiri

Piirileirin 2020 viestintä- ja markkinointijohtaja

30.10.2018,

Viestintä- ja markkinointijohtajana (ViMa) vastaat siitä, että leiri näkyy ja kuuluu niin partion sisällä kuin partion ulkopuolellakin. ViMana intohimonasi on, että leiri näyttää ja kuulostaa uskomattoman hyvältä ennen leiriä, leirin aikana ja leirin jälkeen. Johdat leirin visuaalisen ilmeen ja brändin luomista ja ylläpitoa. Leirin AD toimii sinun tiimissäsi. Viestintä- ja markkinointijohtajana vastaat, että leirin ulkoisiin viestintäkanaviin tuotetaan laadukasta audiovisuaalista sisältöä, joiden tavoitteena on lisätä leirin houkuttelevuutta ja uskottavuutta.

Viestintä- ja markkinointijohtajana vastuullasi on markkinoida leiriä ennen ilmoittautumisaikaa ja sen aikana potentiaalisille osallistujille. Tavoitteenasi on ns. myydä leiri osallistujille. Erityisenä haasteena tässä on saada viesti perille myös vaikeammin saavutettaville potentiaalisille osallistujille, erityisesti partion ulkopuolelta. Tässä kaverinasi on leirin osallistujajohtaja. Vastaat osaltasi myös siitä, että moninaisuus huomioidaan leirin ulkoisessa viestinnässä riittävästi.

Viestintä- ja markkinointijohtajana sinulta odotetaan vahvaa visiota ja osaamista innostavasta viestinnästä. Osaat navigoida eri viestintävälineiden ja -kanavien verkostossa ja tavoitat kohderyhmät. Sinulla on vahvoja visioita ja intuitiota siitä, miten ja missä piirileiri näkyy ja kuuluu. Tarjolla on elämäsi tilaisuus päästää luovuutesi irti ja näyttää, että partio voi näyttää tältäkin. Jos et pelkää kokeilla uutta, tule mukaan luomaan kaikkien aikojen näyttävintä partioleiriä! Tehdään yhdessä 2020-luvun partioleiri!

Vastuualueet:

 • Ulkoinen viestintä
 • Some
 • Muu media
 • Brändi
 • Näkyvyys
 • Markkinointi
 • Art Direction

Näin haet johtoryhmäpestiä!

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään osoitteeseen uusimaa@partio.fi. Haku on auki sunnuntaihin 25.11. asti, jolloin hakemus on viimeistään oltava perillä. Pestit täytetään viimeistään haun päätyttyä joulukuun alussa. Merkitkää viestikenttään ”Piirileiri 2020 johtoryhmä″. Kuvaa hakemuksessasi lyhyesti ainakin, millaista leiriä haluat olla johtamassa ja miksi.

Lisätietoja tehtävistä antaa leirinjohtaja Iiro “Ige” Auvinen (iiro.auvinen(at)partio.fi, 050 3011750).

 

Kuva: Nico Holmberg

Avoimet pestit, piirileiri

Piirileirin 2020 resurssijohtaja

30.10.2018,

Resurssijohtajana (Reijo) vastuullasi on leirin talous. Resurssijohtajana vastaat leirinjohtajien kanssa sekä leirin budjetoinnista että yhteistyökuvioista leirin ja partion ulkopuolisten tahojen kanssa. Resurssijohtajana vastuullasi on leiriprojektin rahaliikenne ja kirjanpito. ReiJona valvot leirille tehtäviä hankintoja. ReiJon valvovan silmän alla toimii leirin varainhankintamuodot, eli leirituote- ja kahvilamyynti. Leirituotteiden osalta ReiJona toimit yhteistyössä AD:n ja brändijohdon kanssa. Kahviloiden osalta yhteistyössä on muonitus.

Leirin tavoitteena on olla mahdollisimman edullinen osallistujalle niin, että kenelläkään varallisuus ei olisi esteenä leirille osallistumiseen. Resurssijohtajan toivotaan erityisenä painopisteenä tutkivan keinoja tämän saavuttamiseen.

Resurssijohtajaksi hakevalta odotetaan kokemusta ja mielellään koulutusta kaupallisista hommista. Olet valmis jakamaan tietotaitoasi budjetoinnista, yritysyhteistyöstä ja rahoituksesta. Kaikkea ei tarvitse osata ennalta – tule mukaan oppimaan ja kehittymään! Olet valmis käyttämään projektiin aikaasi ja energiaasi, jotta leiriprojektin eteen saadaan tehokkaita taloudellisia ratkaisuja aikaan. Tule mukaan näyttämään, miten ne parhaat diilit tehdään! Niillä varmistetaan leirikokemus, joka on taloudellisesti mahdollinen ihan kaikille! Tehdään yhdessä 2020-luvun partioleiri!

Vastuualueet:

 • Budjetointi
 • Talous
 • Hankinnat
 • Kahvilamyynti
 • Leirituotemyynti
 • Yhteistyökumppanit

Näin haet johtoryhmäpestiä!

Lähetä vapaamuotoinen hakemus mahdollisimman pian osoitteeseen uusimaa@partio.fi. Kuvaa hakemuksessasi lyhyesti ainakin, millaista leiriä haluat olla johtamassa ja miksi.

Lisätietoja tehtävistä antaa leirinjohtaja Iiro “Ige” Auvinen (iiro.auvinen(at)partio.fi, 050 3011750).

 

Kuva: Jonne Sjögren

Avoimet pestit, piirileiri ,

Piirileirin 2020 vapaaehtoisjohtaja

30.10.2018,

Vapaaehtoisjohtajana (VeiJo) fokuksessasi on varmistaa leirillä tapahtuvan tekijäpestin laatu riippumatta pestin kestosta tai tasosta. Vapaaehtoisjohtajana vastaat, että leiriprojektin tavoite leirillä tehtävän vapaaehtoistyön houkuttelevuudesta, kannattavuudesta ja palkitsevuudesta toteutuu. VeiJona valvot, että jokainen leirin tekijä saa pestiinsä laadukkaan pestauksen ja pestiin nähden riittävän laajan perehdytyksen, tarvittaessa koulutuksen sekä pestin aikaisen tuen. Vapaaehtoisjohtajana johdat leiriprojektin aikaista rekrytointia. VeiJona luot työkalut ja käytännöt projektin tekijöiden ja työntekijän ajankäytön ohjaamiseen. Tehtävänäsi on myös varmistaa tekijäikäisten partiolaisten viihtyminen ja rentoutuminen leiritapahtumassa.

Vapaaehtoisjohtajan erityisenä painopisteenä on leirikokemuksen optimointi tekijöille, erityisesti ei-just-nyt-partiolaisille sellaisille. Tavoitteena on mainitusti houkutteleva, kannattava ja palkitseva vapaaehtoistyökokemus, joka nostaa partion parissa tehtävän vapaaehtoistyön mainetta.

Vapaaehtoisjohtajana sinulta odotetaan vankkaa johtamistaitoa ja kokemusta lippukunnasta ja/tai merkittävästä partioprojektista. Omaat taianomaiset keinot motivoida, kannustaa ja innostaa ihmisiä. Siedät välillä myös paineita ja ratkot vastaantulevat ongelmat. Välitätkö aidosti toisista ihmisistä ja heidän jaksamisestaan? Tule mukaan luomaan unelmiesi hyvinvointipalvelut kesäksi 2020! Tehdään yhdessä 2020-luvun partioleiri!

Vastuualueet:

 • Rekrytointi
 • Pestaukset
 • Palvelumuotoilu, tekijät
 • Tekijöiden hyvinvointi
 • Tekijöiden koulutus ja osaaminen
 • EJNP-tekijät
 • Laadukkaan vapaaehtoistyökokemuksen varmistaminen

Näin haet johtoryhmäpestiä!

Lähetä vapaamuotoinen hakemus mahdollisimman pian osoitteeseen uusimaa@partio.fi. Kuvaa hakemuksessasi lyhyesti ainakin, millaista leiriä haluat olla johtamassa ja miksi.

Lisätietoja tehtävistä antaa leirinjohtaja Iiro “Ige” Auvinen (iiro.auvinen(at)partio.fi, 050 3011750).

 

Kuva: Markus Ketola

Avoimet pestit, piirileiri

Piirileirin 2020 palvelujohtaja x 2 (1/2 täytetty)

30.10.2018,

Palvelujohtaja (PaJo) piirileirillä 2020 toteutetaan paripestinä. Leirin johtoryhmään pestataan siis kaksi palvelujohtajaa, mutta heidän vastuualueitaan ei ole ennalta jaettu. Palvelujohtajapari saa pestauduttuaan jakaa vastuualueiden hoidon toivomallaan tavalla.

Palvelujohtajina vastuullanne on leirin infra, huolto ja tekniikka. Nämä käsittävät toisaalta rakennelmat, logistiikan, veden ja sähkön, ja toisaalta muonituksen, kuljetuksen, hygieniahuollon ja jätehuollon. Palvelujohtajan sateenvarjon alle on koottu perinteiset huolto- ja tekniikkajohtajien vastuualueet, eikä molemmilta palvelujohtajilta siten odotetakaan jokaisen vastuualueen hallintaa ja tuntemusta. Tavoite on, että palvelujohtaina jaatte vastuualueenne parhaaksi katsomallanne tavalla ja hoidatte homman rautaisella ammattitaidolla maaliin. Palvelujohtajina tehtävänänne on varmistaa leirille kaikenkestävät puitteet ja valita leirille parhaiten toimivat, kestävät ja ekologiset tekniset ratkaisut.

Palvelujohtajina teiltä odotetaan löytyvän kokemusta partioleirin teknisestä toteutuksesta ja suuren kaliiberin organisoinnista. Teiltä löytyy luovuutta ja ratkaisukykyä, sekä toisaalta näkemystä ja visiota suuren joukon muonituksen ja huoltamisen suhteen. Tulkaa mukaan takaamaan 3 000 leiriläiselle rasvatun salaman lailla sujuva leiriarki ja toteuttamaan itseänne isolla hiekkalaatikolla! Tehdään yhdessä 2020-luvun partioleiri!

Vastuualueet:

 • Muonitus
 • Logistiikka
 • Rakennelmat
 • Hygienia
 • Vesi
 • Sähkö
 • Jätehuolto
 • Raksa- ja purkuleiri

Näin haet johtoryhmäpestiä!

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään osoitteeseen uusimaa@partio.fi. Kuvaa hakemuksessasi lyhyesti ainakin, millaista leiriä haluat olla johtamassa ja miksi.

Lisätietoja tehtävistä antaa leirinjohtaja Iiro “Ige” Auvinen (iiro.auvinen(at)partio.fi, 050 3011750).

 

Kuva: Mikko Roininen

Avoimet pestit, piirileiri

Piirileirin 2020 ohjelmajohtaja x 2 (1/2 täytetty)

30.10.2018,

Ohjelmajohtaja (OhJo) piirileirillä 2020 toteutetaan paripestinä. Leirin johtoryhmään pestataan siis kaksi ohjelmajohtajaa, mutta heidän vastuualueitaan ei ole ennalta jaettu. Ohjelmajohtajapari saa pestauduttuaan jakaa vastuaalueiden hoidon toivomallaan tavalla.

Ohjelmajohtajan tehtävä onkin leirin haastavimpia johtamistehtäviä. Ohjelmajohtajana allasi toimii nimittäin leirin suurin tekijäresurssien osasto. Ohjelmajohtajana päätehtävänäsi on ns. strateginen ohjelmajohtaminen, eli käytännössä vastuullasi on ohjata ja valvoa leirin ohjelman suunnittelu- ja toteutusprosesseja. Varsinainen ohjelman suunnittelu toivotaan tapahtuvan ohjelmajohtajien alla päällikkötasolla. Tällä pyritään ohjaamaan resurssit järkevästi: ohjelmajohtaja keskittyy varmistamaan ohjelman suunnittelun, rekrytoinnin ja muun olennaisen toteutumisen halutulla tavalla, kun taas päällikkötason ohjelmatekijät pääsevät keskittymään täydellä teholla itse ohjelman suunnitteluun.

Ohjelman osalta piirileirillä 2020 on erityisenä haasteena perhepartion integroiminen leiriohjelmaan perhepartion saatua virallisen partiotoiminnan aseman partioneuvoston päätöksellä keväällä. Lisäksi ohjelmalta toivotaan erityistä panostusta tarpoja-, samoaja- ja vaeltajatason ohjelman suhteen. Ohjelmajohtajilta odotetaan kokemusta ja taitoa taikka vahvaa halua kehittyä projektinjohtamisessa ja suuren tekijäjoukon hallinnassa. Tulkaa mukaan toteuttaman hurjimmat visionne ja mahdollistamaan maailman paras leirielämys! Tehdään yhdessä 2020-luvun partioleiri!

Vastuualueet:

 • Ikäkausien ohjelma
 • Perhepartio-ohjelma
 • Yhteisohjelmat
 • Kasvatustavoitteet ja partiomenetelmä
 • Laaksopäälliköiden johtaminen:
  • Ohjelman suunnittelun ohjaus
  • ”Strateginen ohjelmajohtaminen”
  • Ohjelman toteutuksen organisointi
  • Rekrytoinnin valvonta ja avustus
  • Aikataulullinen valvonta
 • Ohjelmahankinnat yhteistyössä resurssijohdon kanssa
 • Leirin ohjelmatavoitteiden johtaminen
 • Mahdolliset partiotaidon SM-kisat leirin aikana

Näin haet johtoryhmäpestiä!

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään osoitteeseen uusimaa@partio.fi. Kuvaa hakemuksessasi lyhyesti ainakin, millaista leiriä haluat olla johtamassa ja miksi.

Lisätietoja tehtävistä antaa leirinjohtaja Iiro “Ige” Auvinen (iiro.auvinen(at)partio.fi, 050 3011750).

Kuva: Markus Ketola

Avoimet pestit, piirileiri

Piirileiri 2020 -projektin ohjausryhmä

30.10.2018,

Uudenmaan Partiopiiri avaa haun jäseniksi piirileiri 2020 -projektin ohjausryhmään.

Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja auttaa leiritapahtumaa järjestäviä vastuuhenkilöitä sekä valvoa leiriprojektin edistymistä. Ohjausryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa, minkä lisäksi työskennellään sähköisesti, osallistutaan projektin tapahtumiin ja tarjotaan henkilökohtaista ohjausta. Tehtävän kesto on noin 2 vuotta.  Ohjausryhmän tehtävät on avattu yksityiskohtaisesti ohjausryhmän toimeksiannossa.

“Etsin ohjausryhmään eritaustaisia aktiivisia ihmisiä, joita yhdistävät halu jakaa omaa osaamistaan ja kokemustaan projekteista ja johtamisesta sekä halu kehittää itseään ohjaavassa roolissa.  Tavoitteena on, että ohjausryhmä on yhtenäinen ryhmä, jolla on aidosti hauskaa oman tehtävänsä parissa. Ohjausryhmä näyttää mallia hyvän yhteistyön ilmapiiristä koko projektille ja pitää kiinni projektille asetetuista yhteisistä tavoitteista”, kertoo ohjausryhmän puheenjohtaja Juho Pyörny.

”Tämä on ainutlaatuinen näköalapaikka suuren 300 vapaaehtoisen ja 500 000 € projektin toteuttamiseen. Odotan sinunkin osaamisesi olevan mukana kisassa ohjausryhmäpaikasta!“

Ohjausryhmään haetaan henkilöitä, joilla on osaamista ja ymmärrystä:

 • Projektien johtamisesta
 • Ihmisten johtamisesta
 • Henkilökohtaisesta ohjauksesta tai mentoroinnista
 • Partiotoiminnan tavoitteista ja erilaisten leirien merkityksestä partio-ohjelmassa
 • Suomen Partiolaisten tai partiopiirien suurtapahtumista
 • Projekteista, johtamisesta tai vapaaehtoistyöstä partion ulkopuolella

Ohjausryhmään hakeminen

Tehtävään voivat hakea kaikki kiinnostuneet vapaamuotoisella hakemuksella. Partion jäsenyyttä tai kokemus partiotoiminnasta ei vaadita.

Hakemukset jätetään sähköpostitse osoitteeseen uusimaa@partio.fi su 25.11 mennessä. Ohjausryhmän jäsenet valitaan joulukuussa 2018  ja ohjausryhmä käynnistää toimintansa heti.

Lisätietoja antaa ohjausryhmän puheenjohtaja Juho Pyörny: puh. 044 295 6950 juho.pyorny(at)uusimaa.partio.fi.

 

Kuva: Mari Lehtisalo

Avoimet pestit, piirileiri

Piirileirin johtoryhmä

30.10.2018,

Johtoryhmässä olet avainpelaaja ja pääset muotoilemaan leirikokemusta parhaalla mahdollisella tavalla. Leirin johtoryhmä toimii yhdessä leirinjohtajien kanssa leirin aivoina, ja vastaa leiristä kokonaisuudessaan. Johtoryhmän jäsenille määritetään vastuualueet, joista kukin on vastuussa. Johtoryhmän jäsenenä kokoat itsellesi tiimin, jonka kanssa pääset toteuttamaan visioitasi. Johtoryhmän pestit keskittyvät suunnittelun ja ihmisten johtamiseen sekä vastuualueiden tekijäryhmien rekrytointiin ja näiden johtamiseen. Johtoryhmässä vaikutat ratkaisevasti siihen, millaisen leirin saamme aikaan.

Piirileirin 2020 johtoryhmän pesteille on luotu aiempien kokemusten, leirinjohtajan näkemyksen ja tukijoilta saadun palautteen pohjalta alustavat vastuualueet, mutta lopullinen vastuualuejako suoritetaan johtoryhmän yhteisymmärryksessä kun ryhmän rekrytointi ja pestaus on suoritettu. Johtoryhmän pestit viimeistellään muiltakin osin pestaajan ja pestatun yhteisymmärryksessä pestikeskustelussa. Pestit on suunniteltu erityisesti ajatellen pestin sopivaa kokoa. Tavoitteena on, että johtoryhmäläisellä ei ole taakallaan liikaa vastattavaa, vaan että aika ja rahkeet riittävät kaikkin vastuualueiden johtamiseen. Johtoryhmäläisenä kokoat itsellesi tiimin, jonka kanssa vastuualueesi toteutetaan. Pestin myötä johtoryhmäläinen sitoutuu myös leiritilauksen asettamiin reunaehtoihin ja tavoitteisiin.

Tutustu johtoryhmäpesteihin

Leirin johtoryhmä = 2 + 9 (leirinjohtajat + osa-aluejohtajat):

Johtoryhmän ja leirinjohtajien ohelle leiritoimikuntaan pestataan myös turvallisuuspäällikkö, joka johtaa turvaa, lääkintää ja pelastusta leirillä. Turvapäällikkö pestataan myöhempänä ajankohtana, joten pidä silmäsi auki!

Jos et löydä listasta itsesi kokoista ja itsellesi sopivaa pestiä, kannattaa lukaista läpi johtoryhmäläisten vastuualueet. Johtoryhmä alkaa ensi töikseen koota itselleen tiimiä eri vastuualueiden toteuttamiseen, joten pidä silmäsi auki seuraavien avautuvien piirileiripestien varalta! Kiinnostuksensa tietyn alan tekemiseen piirileirillä voi jo nyt ilmoittaa leirinjohtaja Iirolle.

Ajankäyttö johtoryhmän pestissä

Johtoryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja muutaman viikonlopun vuodessa. Johtoryhmäpesti edellyttää lisäksi viikottaista ajankäyttöä, työskentelyä ja tavoitettavuutta. Pestin myötä sitoudut myös leiritapahtumaan (ml. rakennus- ja purkuleirit) kesällä 2020 noin kahdeksi viikoksi. Eritasoiset pienemmät partiotehtävät eivät ole este johtoryhmässä toimimiselle – kannattaa itse miettiä, riittääkö aika kaikkiin pesteihisi

Pestaus ja tuki johtoryhmäläisellä

Johtoryhmän pestit leirillä ovat suuria ja haastavia, mutta eivät ollenkaan mahdottomia. Onkin suotavaa ja peräti toivottavaa, että pesti kehittää, kasvattaa ja opettaa kutakin johtajaa. Johtoryhmän tukena on uskomattoman kova ohjausryhmä, joka antaa tukea ja näyttää suunnan kun se on hukassa. Tavoitteena on saada jokaiselle johtoryhmäläiselle henkilökohtainen sparraaja ohjausryhmään.

Näin haet johtoryhmäpestiä!

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään osoitteeseen uusimaa@partio.fi. Kuvaa hakemuksessasi lyhyesti ainakin, millaista leiriä haluat olla johtamassa ja miksi.

Lisätietoja tehtävistä antaa leirinjohtaja Iiro “Ige” Auvinen (iiro.auvinen(at)partio.fi, 050 3011750).

 

Kuva: Ossi Hokkanen

Avoimet pestit, piirileiri

Piirileirin 2020 johtopestit ja ohjausryhmän pestit nyt haettavissa!

30.10.2018,

Rekrytointi käy kuumana – ilmianna itsesi tai kaverisi!

Nyt on tarjolla partiourasi huippupesti! Pesti piirileirillä on uskomaton tilaisuus oppia uutta, kehittää itseään ja tehdä hyvää. Ei kannata epäillä omia kykyjään – partio on tekemällä oppimista ja uuden kokeilemista kannustavassa ympäristössä. Tule hakemaan elämäsi tekijäkokemus liittymällä joukkoon tekemään kaikkien aikojen parasta piirileiriä!

Liittymällä joukkoon olet paitsi mukana rennossa ja kannustavassa porukassa, myös tekemässä uusmaalaisen partiovuoden 2020 kohokohtaa. Hakeaksesi pestiin piirileirillä sinulla ei tarvitse olla aiempaa partiokokemusta – tervetulleita ovat niin ei-vielä-partiolaiset kuin ei-enää-partiolaisetkin! Ollaksesi mukana sinun ei myöskään tarvitse olla Uudeltamaalta tai Uudellamaalla – elämmehän pian 2020-lukua ja etäyhteysteknologian aikakautta.

Piirileiri? Kakskytkakskyt? Mitä häh?

Piirileiri on koko partiopiirin suurin ja tärkein yksittäinen projekti, joka järjestetään yleensä 4–5 vuoden välein. Edellinen piirileiri Säihke järjestettiin vuonna 2017 Syndalenissa, Hangossa.

Uudenmaan partiopiirin ylimääräinen kokous Säihke-piirileirillä Hangossa 16.7.2017 päätti piirin 9. piirileirin ajankohdaksi kesän 2020, mistä syystä tällä kertaa piirileirien välinen aika tiivistyy poikkeukselliseen kolmeen vuoteen.

Piirileiriprojektia määrittää piirihallituksen kesällä 2018 hyväksymä leiritilaus, jossa määritetään leirin tavoitteet sekä asettaa reunaehdot paikalle, ajalle ja kohderyhmälle. Leiri toteutetaan tilauksen sekä leirinjohdon asettamien tarkempien tavoitteiden ja reunaehtojen pohjalta.

Millaisia pestejä leirillä on?

Hyvä kysymys! Piirileiri on siitä siisti juttu, että pestejä on kaikennäköisiä. Pestejä on tarjolla ainakin samoajille, vaeltajille ja aikuisille sekä konkareille ja ensikertalaisille. Suurin erottelu on leiri- ja projektipestit. Leiripestit alkavat leirillä ja kestävät joko osan leiristä, tai koko leirin ajan eivätkä sisällä ennakkovalmisteluja. Projektipestit alkavat jo ennen leiriä ja niiden tarkasta kestosta sovitaan pestikohtaisesti pestausvaiheessa.

Kaikki leirintekijät pestataan ja ovat piirin luottamushenkilöitä. Pestattuasi olet oikeutettu luottamushenkilön etuihin ja tukeen piirissämme. Kaikki leirintekijät sopivat itselleen mieluisan tehtävän raamit pestikeskustelussa. Piirin pestauskäytäntöön voit tutustua pestilomakkeiden kautta.

Hae nyt!

Tutustu pesteihin ja hae mukaan!

Kiinnostaako piirileiriprojektin seuraaminen johtoryhmää neuvovassa ohjausryhmässä? Myös ohjausryhmän haku on nyt käynnissä!

 

Kuva: Ossi Hokkanen

Avoimet pestit, piirileiri, Uutiset