Avoimet pestit

Työpaikkailmoitus: haetaan kahta järjestökoordinaattoria

14.12.2018,

Haemme vakituiseen työsuhteeseen kahta järjestökoordinaattoria tukemaan ja edistämään partion harrastamista ja kasvua Uudenmaan Partiopiirin lippukunnissa.

Lippukunta on partion päätoimintayksikkö, joka järjestää monipuolista harrastustoimintaa lapsille ja nuorille sekä tarjoaa mielekkään ympäristön aikuisille osallistua vapaaehtoistoimintaan. Järjestökoordinaattoreiden päävastuulla on partiolippukuntien hyvinvoinnin ja toimintakyvyn varmistaminen siten, että partio harrastuksena pysyy laadukkaana sekä turvallisena ja harrastajien määrä kasvaa. Työssä onnistuminen vaatii aktiivista osallistumista erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin ympäri Uuttamaata.

Järjestökoordinaattorin monipuoliseen työnkuvaan kuuluu asiakaspalvelu, vapaaehtoisten tukeminen ja nuorten ohjaaminen, toiminnan markkinoiminen, uusien lippukuntien perustaminen, sidosryhmäsuhteiden hoitaminen, aktiivinen viestintä, tapahtumien järjestäminen, varainhankinnan koordinoiminen, yhdistyksen hallinnon asianmukainen hoitaminen sekä ongelmatilanteiden ratkominen. Työnkuvaan kuuluvat vastuualueet jaetaan kahdelle järjestökoordinaattorille huomioiden soveltuva koulutus, aikaisempi työkokemus ja hakijan kiinnostuneisuus. Lippukuntatyön lisäksi koordinaattorit tukevat partiopiirin vapaaehtoisista koostuvia ryhmiä ja osallistuvat heidän kanssaan aktiivisesti toiminnan kehittämiseen.

Olet sopiva henkilö tehtävään, jos sinulta löytyy:

 • kiinnostusta lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen
 • kykyä innostaa ja motivoida vapaaehtoisia toimijoita
 • erinomaiset suulliset ja kirjalliset viestintätaidot
 • tarkkuutta ja järjestelmällisyyttä

Hakijoilta edellytetään Microsoft Office -ohjelmien sujuvaa käyttöä, kykyä aikatauluttaa oma työnsä, työskennellä itsenäisesti, sekä oma-aloitteisuutta tarttua puhelimeen myös pulmatilanteissa. Eduksi katsotaan sujuvat viestintätaidot englanniksi, osaaminen talouden, yhteiskuntasuhteiden ja kumppanuuksien hallinnasta sekä ajokortti.

Työ on kokoaikainen (38 h 45 min/vko) ja jakaantuu myös ilta- ja viikonlopputyöhön. Työn sijaintipaikkana on partiopiiriin kuuluvat kunnat sekä kaupungit ja piiritoimisto Partioasemalla Helsingin Töölössä. Tarjoamme aidosti monipuolisen työn nuorekkaassa ja mukavassa työympäristössä sekä kilpailukykyiset edut.

Työsuhde solmitaan Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n kanssa. Lisätietoja antaa SP-FS järjestöpäällikkö Tea Hurme, 050 446 0055 tea.hurme@partio.fi.

Lähetä hakemuksesi ansioluettelon ja palkkatoiveen kera sähköpostilla viimeistään 2.1.2019 tea.hurme@partio.fi. Haastattelut pidetään viimeistään viikolla 2. Paikat täytetään heti sopivien ehdokkaiden löydyttyä, ja työ alkaa mahdollisimman pian.

Aikuiset, Avoimet pestit, Uutiset , ,

Tiedote piirin ja Suomen Partiolaisten tekemästä yhteistyösopimuksesta

14.12.2018,

Uudenmaan Partiopiiri ry on tehnyt Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n kanssa yhteistyösopimuksen, jolla piirin työntekijät siirtyvät Suomen Partiolaisten työntekijöiksi 1.1.2019 alkaen ja piiri ostaa jatkossa työntekijäresurssin Suomen Partiolaisilta. Siirtymistä uuteen toimintamalliin tukee ohjausryhmä, jossa on edustajat sekä piiristä että SP:stä.

Samalla käynnistetään kahden uuden lippukuntakoordinaattorin rekrytointi. Työntekijät tulevat sijoittumaan piirityön tiimiin, jonka esihenkilönä toimii järjestöpäällikkö Tea Hurme.

Avoimet pestit, Uutiset , ,

Kiinnostaisiko sinua lippukuntien tukeminen valmentajana?

14.12.2018,

Piiri hakee aluevalmentajia! Valmentajana pääset toimimaan oman alueesi aluetiimissä ja tukemaan yhdessä tiimin kanssa lippukuntien johtokolmikoita.

Aluetiimissä olet lippukuntien tuen ytimessä auttamassa alueen lippukuntia siinä, että lippukuntia johdetaan hyvin, lippukuntien vapaaehtoiset ovat motivoituneita ja partio-ohjelma toteutuu. Valmentajana olet tilanteesta riippuen luotettava tuki, asiantuntija, opas käytännön asioissa, viestinviejä tai innostava sparraaja.

Lue lisää valmentajista!

Kysy lisää alueministeri Riina Seppälältä: riina.seppala(AT)uusimaa.partio.fi.

Avoimet pestit, Uutiset

Kevät-SM-kisojen kilpailunjohtaja

9.11.2018,

Uudenmaan Partiopiirin järjestää kevät-SM-kisat eli partiotaitojen suomenmestaruuskilpailut 12-15-vuotiaille vuonna 2020.

Kilpailunjohtajan pestikuvaus

 • Kilpailunjohtaja on vastuussa koko projektista ja vastaa viime kädessä päätösten tekemisestä yhdessä kilpailun varajohtajan kanssa.
 • Toimii järjestelytoimikunnan puheenjohtajana
 • Pitää yhteyttä ohjausryhmään, SP:n kilpailuryhmään ja piirihallitukseen
 • Vastaa yhteistyöstä Uudenmaan Partiopiirin piirileirin 2020 kanssa
 • Hoitaa yhteydet ulospäin
 • Johtaa tehtävien ja koko kilpailun yleissuunnittelua
 • Valvoo ja koordinoi tehtävien ja radan tiimien työskentelyä
 • Vastaa kriisiviestintäohjeesta
 • Vastaa ennakko-ohjeen sisällöstä
 • Toimii tuomarineuvoston jäsenenä
 • Vastaa tarvittavien ilmoitusten tekemisestä viranomaisille (poliisi, palokunta) sekä tekee ilmoitukset paikalliseen terveyskeskukseen
 • Vastaa järjestelytoimikunnan jäsenten koulutuksen järjestämisestä
 • Pestaa järjestelytoimikunnan jäsenet
 • Toimii koekilpailujen kilpailunjohtajana
 • Toimittaa kilpailun tulokset SP:n viestinnälle heti kilpailun jälkeen
 • Vastaa loppuraportin kirjoittamisesta yhdessä muun järjestelytoimikunnan kanssa
 • Vastaa kilpailubrändin suunnittelijan ja nettisivujen tekijän ohjauksesta
 • Vastaa kilpailun budjetissa pysymisestä sekä toimii piirin talousohjesäännön mukaisesti

Hakijan kelpoisuus

Kilpailunjohtajan tulee olla sääntöjen mukaisesti pätevä. SM-kilpailuissa vaaditaan osaamista suurten partion tapahtumaprojektien johtamisesta sekä kokemusta partiotaitokilpailujen järjestelyistä tai SP:n I luokan tuomarikortti.

Näin haet pestiä

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään osoitteeseen uusimaa@partio.fi. Haku on auki 7.12. 2018 asti, jolloin hakemus on viimeistään oltava perillä.

Lisätietoa partiopestistä antaa ohjelmaministeri Alpi Jokinen (etunimi.sukunimi@uusimaa.partio.fi).

 

Kuva: Zinaida Terho

Avoimet pestit, Partiotaitokisat

Piirileirin 2020 tiedonhallintajohtaja

30.10.2018,

Tiedonhallintajohtajan (TiHa) tärkeimpänä tehtävänä on pysyä kartalla leiriprojektin eri tietojärjestelmistä niin projektin suunnitteluvaiheessa kuin leirin aikana. TiHan vastuulla on neuvoa leiriorganisaatiota eri tietojärjestelmien, projektityökalujen ja kommunikointialustojen valinnassa ja tuntea valitut työkalut niin, että voi toimia tukena niiden käyttäjille.

Leiriprojektin alussa TiHalla onkin tärkeänä tehtävänä saattaa nopeasti suunnittelun kannalta olennaisimpien työkalujen valintaprosessi maaliin. Leirin aikana TiHan alaisuudessa toimii myöskin leiritoimisto. TiHa tekee läheistä yhteistyötä myös piiritoimiston kanssa erityisesti leirin ilmoittautumisaikana.

Tiedonhallintajohtajana (TiHa) sinun tärkeimpänä tehtävänäsi on pysyä kartalla leiriprojektin eri tietojärjestelmistä ja niiden sisältämästä tiedosta niin projektin suunnitteluvaiheessa kuin leirin aikanakin. Johdat ensi töiksesi leirin suunnittelun kannalta olennaisimpien digitaalisten työkalujen valinnan. Huolehdit, että leiriprojektilla ja leirillä on käytössään parhaat mahdolliset sähköiset työkalut. Neuvot leiriorganisaatiota eri tietojärjestelmien, projektityökalujen ja kommunikaatioalustojen valinnassa ja tuntea valitut työkalut niin, että voit toimia tukena niiden käyttäjille.

Tiedonhallintajohtajana vastaat kokonaisuudessaan, että leirin sisäinen viestintä pelaa. Huolehdit, että ajankohtainen tieto on sitä tarvitsevien tahojen saatavilla suunnitteluvaiheessa, leirin aikana ja sen jälkeen. Leirin aikana tiedonhallintajohtajana alaisuudessasi toimii myöskin leiritoimisto, jonka tiimoilta teet tiivistä yhteistyötä osallistujajohtajan kanssa. Leirin ilmoittautumisprosessin suhteen teet myös läheistä yhteistyötä piiritoimiston kanssa.

Tiedonhallintajohtajana sinulta odotetaan modernien viestintä- ja projektityökalujen sekä tietojärjestelmien tuntemusta ja hallintaa. Osaat neuvoa leirinjohtoa valitsemaan parhaat mahdolliset työkalut leiriä varten. Et pelkää exceleitä, vaan tunnet niitä kohtaan salaa kiintymystä. Osaat löytää ratkaisut, ja toisaalta olet innokas kokeilemaan uusia keinoja leiriprojektin tiedonkulun optimoimiseksi. Palatko intohimosta ratkoa tiedonkululle suorimmat reitit? Tule mukaan pilotoimaan tiedonhallintajohtajan pestiä ja luomaan historian digitaalisin piirileiri Tehdään yhdessä 2020-luvun partioleiri!

Vastuualueet ja painopisteet:

 • Sisäinen viestintä
 • Tiedonhallinta
 • Leiriorganisaation projektityökalut
 • Leiritoimisto
 • Tietojärjestelmät
  • Leirirekisteri
  • Hankinnan tietojärjestelmä
  • Budjetointityökalut
  • Leirinaikainen palveluvaraus
  • Kommunikointialustat

Näin haet johtoryhmäpestiä!

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään osoitteeseen uusimaa@partio.fi. Haku on auki sunnuntaihin 25.11. asti, jolloin hakemus on viimeistään oltava perillä. Pestit täytetään viimeistään haun päätyttyä joulukuun alussa. Merkitkää viestikenttään ”Piirileiri 2020 johtoryhmä″. Kuvaa hakemuksessasi lyhyesti ainakin, millaista leiriä haluat olla johtamassa ja miksi.

Lisätietoja tehtävistä antaa leirinjohtaja Iiro “Ige” Auvinen (iiro.auvinen(at)partio.fi, 050 3011750).

 

Kuva: Pinja Julku

Avoimet pestit, piirileiri

Piirileirin 2020 viestintä- ja markkinointijohtaja

30.10.2018,

Viestintä- ja markkinointijohtajana (ViMa) vastaat siitä, että leiri näkyy ja kuuluu niin partion sisällä kuin partion ulkopuolellakin. ViMana intohimonasi on, että leiri näyttää ja kuulostaa uskomattoman hyvältä ennen leiriä, leirin aikana ja leirin jälkeen. Johdat leirin visuaalisen ilmeen ja brändin luomista ja ylläpitoa. Leirin AD toimii sinun tiimissäsi. Viestintä- ja markkinointijohtajana vastaat, että leirin ulkoisiin viestintäkanaviin tuotetaan laadukasta audiovisuaalista sisältöä, joiden tavoitteena on lisätä leirin houkuttelevuutta ja uskottavuutta.

Viestintä- ja markkinointijohtajana vastuullasi on markkinoida leiriä ennen ilmoittautumisaikaa ja sen aikana potentiaalisille osallistujille. Tavoitteenasi on ns. myydä leiri osallistujille. Erityisenä haasteena tässä on saada viesti perille myös vaikeammin saavutettaville potentiaalisille osallistujille, erityisesti partion ulkopuolelta. Tässä kaverinasi on leirin osallistujajohtaja. Vastaat osaltasi myös siitä, että moninaisuus huomioidaan leirin ulkoisessa viestinnässä riittävästi.

Viestintä- ja markkinointijohtajana sinulta odotetaan vahvaa visiota ja osaamista innostavasta viestinnästä. Osaat navigoida eri viestintävälineiden ja -kanavien verkostossa ja tavoitat kohderyhmät. Sinulla on vahvoja visioita ja intuitiota siitä, miten ja missä piirileiri näkyy ja kuuluu. Tarjolla on elämäsi tilaisuus päästää luovuutesi irti ja näyttää, että partio voi näyttää tältäkin. Jos et pelkää kokeilla uutta, tule mukaan luomaan kaikkien aikojen näyttävintä partioleiriä! Tehdään yhdessä 2020-luvun partioleiri!

Vastuualueet:

 • Ulkoinen viestintä
 • Some
 • Muu media
 • Brändi
 • Näkyvyys
 • Markkinointi
 • Art Direction

Näin haet johtoryhmäpestiä!

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään osoitteeseen uusimaa@partio.fi. Haku on auki sunnuntaihin 25.11. asti, jolloin hakemus on viimeistään oltava perillä. Pestit täytetään viimeistään haun päätyttyä joulukuun alussa. Merkitkää viestikenttään ”Piirileiri 2020 johtoryhmä″. Kuvaa hakemuksessasi lyhyesti ainakin, millaista leiriä haluat olla johtamassa ja miksi.

Lisätietoja tehtävistä antaa leirinjohtaja Iiro “Ige” Auvinen (iiro.auvinen(at)partio.fi, 050 3011750).

 

Kuva: Nico Holmberg

Avoimet pestit, piirileiri

Piirileirin 2020 resurssijohtaja

30.10.2018,

Resurssijohtajana (Reijo) vastuullasi on leirin talous. Resurssijohtajana vastaat leirinjohtajien kanssa sekä leirin budjetoinnista että yhteistyökuvioista leirin ja partion ulkopuolisten tahojen kanssa. Resurssijohtajana vastuullasi on leiriprojektin rahaliikenne ja kirjanpito. ReiJona valvot leirille tehtäviä hankintoja. ReiJon valvovan silmän alla toimii leirin varainhankintamuodot, eli leirituote- ja kahvilamyynti. Leirituotteiden osalta ReiJona toimit yhteistyössä AD:n ja brändijohdon kanssa. Kahviloiden osalta yhteistyössä on muonitus.

Leirin tavoitteena on olla mahdollisimman edullinen osallistujalle niin, että kenelläkään varallisuus ei olisi esteenä leirille osallistumiseen. Resurssijohtajan toivotaan erityisenä painopisteenä tutkivan keinoja tämän saavuttamiseen.

Resurssijohtajaksi hakevalta odotetaan kokemusta ja mielellään koulutusta kaupallisista hommista. Olet valmis jakamaan tietotaitoasi budjetoinnista, yritysyhteistyöstä ja rahoituksesta. Kaikkea ei tarvitse osata ennalta – tule mukaan oppimaan ja kehittymään! Olet valmis käyttämään projektiin aikaasi ja energiaasi, jotta leiriprojektin eteen saadaan tehokkaita taloudellisia ratkaisuja aikaan. Tule mukaan näyttämään, miten ne parhaat diilit tehdään! Niillä varmistetaan leirikokemus, joka on taloudellisesti mahdollinen ihan kaikille! Tehdään yhdessä 2020-luvun partioleiri!

Vastuualueet:

 • Budjetointi
 • Talous
 • Hankinnat
 • Kahvilamyynti
 • Leirituotemyynti
 • Yhteistyökumppanit

Näin haet johtoryhmäpestiä!

Lähetä vapaamuotoinen hakemus mahdollisimman pian osoitteeseen uusimaa@partio.fi. Kuvaa hakemuksessasi lyhyesti ainakin, millaista leiriä haluat olla johtamassa ja miksi.

Lisätietoja tehtävistä antaa leirinjohtaja Iiro “Ige” Auvinen (iiro.auvinen(at)partio.fi, 050 3011750).

 

Kuva: Jonne Sjögren

Avoimet pestit, piirileiri ,

Piirileirin 2020 vapaaehtoisjohtaja

30.10.2018,

Vapaaehtoisjohtajana (VeiJo) fokuksessasi on varmistaa leirillä tapahtuvan tekijäpestin laatu riippumatta pestin kestosta tai tasosta. Vapaaehtoisjohtajana vastaat, että leiriprojektin tavoite leirillä tehtävän vapaaehtoistyön houkuttelevuudesta, kannattavuudesta ja palkitsevuudesta toteutuu. VeiJona valvot, että jokainen leirin tekijä saa pestiinsä laadukkaan pestauksen ja pestiin nähden riittävän laajan perehdytyksen, tarvittaessa koulutuksen sekä pestin aikaisen tuen. Vapaaehtoisjohtajana johdat leiriprojektin aikaista rekrytointia. VeiJona luot työkalut ja käytännöt projektin tekijöiden ja työntekijän ajankäytön ohjaamiseen. Tehtävänäsi on myös varmistaa tekijäikäisten partiolaisten viihtyminen ja rentoutuminen leiritapahtumassa.

Vapaaehtoisjohtajan erityisenä painopisteenä on leirikokemuksen optimointi tekijöille, erityisesti ei-just-nyt-partiolaisille sellaisille. Tavoitteena on mainitusti houkutteleva, kannattava ja palkitseva vapaaehtoistyökokemus, joka nostaa partion parissa tehtävän vapaaehtoistyön mainetta.

Vapaaehtoisjohtajana sinulta odotetaan vankkaa johtamistaitoa ja kokemusta lippukunnasta ja/tai merkittävästä partioprojektista. Omaat taianomaiset keinot motivoida, kannustaa ja innostaa ihmisiä. Siedät välillä myös paineita ja ratkot vastaantulevat ongelmat. Välitätkö aidosti toisista ihmisistä ja heidän jaksamisestaan? Tule mukaan luomaan unelmiesi hyvinvointipalvelut kesäksi 2020! Tehdään yhdessä 2020-luvun partioleiri!

Vastuualueet:

 • Rekrytointi
 • Pestaukset
 • Palvelumuotoilu, tekijät
 • Tekijöiden hyvinvointi
 • Tekijöiden koulutus ja osaaminen
 • EJNP-tekijät
 • Laadukkaan vapaaehtoistyökokemuksen varmistaminen

Näin haet johtoryhmäpestiä!

Lähetä vapaamuotoinen hakemus mahdollisimman pian osoitteeseen uusimaa@partio.fi. Kuvaa hakemuksessasi lyhyesti ainakin, millaista leiriä haluat olla johtamassa ja miksi.

Lisätietoja tehtävistä antaa leirinjohtaja Iiro “Ige” Auvinen (iiro.auvinen(at)partio.fi, 050 3011750).

 

Kuva: Markus Ketola

Avoimet pestit, piirileiri

Piirileirin 2020 palvelujohtaja x 2 (1/2 täytetty)

30.10.2018,

Palvelujohtaja (PaJo) piirileirillä 2020 toteutetaan paripestinä. Leirin johtoryhmään pestataan siis kaksi palvelujohtajaa, mutta heidän vastuualueitaan ei ole ennalta jaettu. Palvelujohtajapari saa pestauduttuaan jakaa vastuualueiden hoidon toivomallaan tavalla.

Palvelujohtajina vastuullanne on leirin infra, huolto ja tekniikka. Nämä käsittävät toisaalta rakennelmat, logistiikan, veden ja sähkön, ja toisaalta muonituksen, kuljetuksen, hygieniahuollon ja jätehuollon. Palvelujohtajan sateenvarjon alle on koottu perinteiset huolto- ja tekniikkajohtajien vastuualueet, eikä molemmilta palvelujohtajilta siten odotetakaan jokaisen vastuualueen hallintaa ja tuntemusta. Tavoite on, että palvelujohtaina jaatte vastuualueenne parhaaksi katsomallanne tavalla ja hoidatte homman rautaisella ammattitaidolla maaliin. Palvelujohtajina tehtävänänne on varmistaa leirille kaikenkestävät puitteet ja valita leirille parhaiten toimivat, kestävät ja ekologiset tekniset ratkaisut.

Palvelujohtajina teiltä odotetaan löytyvän kokemusta partioleirin teknisestä toteutuksesta ja suuren kaliiberin organisoinnista. Teiltä löytyy luovuutta ja ratkaisukykyä, sekä toisaalta näkemystä ja visiota suuren joukon muonituksen ja huoltamisen suhteen. Tulkaa mukaan takaamaan 3 000 leiriläiselle rasvatun salaman lailla sujuva leiriarki ja toteuttamaan itseänne isolla hiekkalaatikolla! Tehdään yhdessä 2020-luvun partioleiri!

Vastuualueet:

 • Muonitus
 • Logistiikka
 • Rakennelmat
 • Hygienia
 • Vesi
 • Sähkö
 • Jätehuolto
 • Raksa- ja purkuleiri

Näin haet johtoryhmäpestiä!

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään osoitteeseen uusimaa@partio.fi. Kuvaa hakemuksessasi lyhyesti ainakin, millaista leiriä haluat olla johtamassa ja miksi.

Lisätietoja tehtävistä antaa leirinjohtaja Iiro “Ige” Auvinen (iiro.auvinen(at)partio.fi, 050 3011750).

 

Kuva: Mikko Roininen

Avoimet pestit, piirileiri

Piirileirin 2020 ohjelmajohtaja x 2 (1/2 täytetty)

30.10.2018,

Ohjelmajohtaja (OhJo) piirileirillä 2020 toteutetaan paripestinä. Leirin johtoryhmään pestataan siis kaksi ohjelmajohtajaa, mutta heidän vastuualueitaan ei ole ennalta jaettu. Ohjelmajohtajapari saa pestauduttuaan jakaa vastuaalueiden hoidon toivomallaan tavalla.

Ohjelmajohtajan tehtävä onkin leirin haastavimpia johtamistehtäviä. Ohjelmajohtajana allasi toimii nimittäin leirin suurin tekijäresurssien osasto. Ohjelmajohtajana päätehtävänäsi on ns. strateginen ohjelmajohtaminen, eli käytännössä vastuullasi on ohjata ja valvoa leirin ohjelman suunnittelu- ja toteutusprosesseja. Varsinainen ohjelman suunnittelu toivotaan tapahtuvan ohjelmajohtajien alla päällikkötasolla. Tällä pyritään ohjaamaan resurssit järkevästi: ohjelmajohtaja keskittyy varmistamaan ohjelman suunnittelun, rekrytoinnin ja muun olennaisen toteutumisen halutulla tavalla, kun taas päällikkötason ohjelmatekijät pääsevät keskittymään täydellä teholla itse ohjelman suunnitteluun.

Ohjelman osalta piirileirillä 2020 on erityisenä haasteena perhepartion integroiminen leiriohjelmaan perhepartion saatua virallisen partiotoiminnan aseman partioneuvoston päätöksellä keväällä. Lisäksi ohjelmalta toivotaan erityistä panostusta tarpoja-, samoaja- ja vaeltajatason ohjelman suhteen. Ohjelmajohtajilta odotetaan kokemusta ja taitoa taikka vahvaa halua kehittyä projektinjohtamisessa ja suuren tekijäjoukon hallinnassa. Tulkaa mukaan toteuttaman hurjimmat visionne ja mahdollistamaan maailman paras leirielämys! Tehdään yhdessä 2020-luvun partioleiri!

Vastuualueet:

 • Ikäkausien ohjelma
 • Perhepartio-ohjelma
 • Yhteisohjelmat
 • Kasvatustavoitteet ja partiomenetelmä
 • Laaksopäälliköiden johtaminen:
  • Ohjelman suunnittelun ohjaus
  • ”Strateginen ohjelmajohtaminen”
  • Ohjelman toteutuksen organisointi
  • Rekrytoinnin valvonta ja avustus
  • Aikataulullinen valvonta
 • Ohjelmahankinnat yhteistyössä resurssijohdon kanssa
 • Leirin ohjelmatavoitteiden johtaminen
 • Mahdolliset partiotaidon SM-kisat leirin aikana

Näin haet johtoryhmäpestiä!

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään osoitteeseen uusimaa@partio.fi. Kuvaa hakemuksessasi lyhyesti ainakin, millaista leiriä haluat olla johtamassa ja miksi.

Lisätietoja tehtävistä antaa leirinjohtaja Iiro “Ige” Auvinen (iiro.auvinen(at)partio.fi, 050 3011750).

Kuva: Markus Ketola

Avoimet pestit, piirileiri