Avoimuus-teema osaksi partiokoulutuksia

11.12.2014,

14263154859_804373ee0e_z

Uudenmaan Partiopiirissä on tehty koulutusryhmän ja SCOUTTI2-monikulttuurisuushankkeen yhteistyönä kehittämisprojekti, minkä tarkoituksena on ollut löytää keinoja lisätä avoimuuskasvatusta partiokoulutuksissa. Avoimuuskasvatuksen tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle liittyminen partioon.

Uudenmaan Partiopiirissä on ollut monikulttuurisuuden lisääntymiseen tähtääviä projekteja käynnissä vuodesta 2007 alkaen. Koulutusryhmä näkee avoimuuden esteenä tiedon ja taitojen puutteen. Tilanteen korjaaminen aloitettiin Koulutusryhmästä itsestään.

Havahduimme siihen, että monikulttuurisuus-teema on haluttu ulkoistaa näiden projektien toteutettavaksi vaikka sen tulisi olla jokaisen partiolaisen asia, koulutusministeri Henny Jaakkola toteaa.

Projektin lähtökohdaksi otettiinkin sellaisten keinojen löytäminen, millä jokainen kouluttaja voi ottaa monikulttuurisuuden osaksi koulutuksia. Projektin edetessä näkökulma laajennettiin avoimuuteen yleensä pelkän monikulttuurisuuden sijaan. Koulutuksen kautta  pyritään lisäämään partion johtajien ja ohjaajien taitoja vastaanottaa partioon yhä moninaisempaa jäsenistöä. Partiokoulutus tavoittaa vuosittain satoja partiolaisia.

Avoimuuskasvatukseen on olemassa paljon valmista tietoa ja koulutusmenetelmiä. Ne eivät vain kohtaa meidän kouluttajia, kertoo projektin vetäjänä toiminut koulutusohjaaja Kirsi Arolainen.  Projektin myötä kasattiinkin yhteen olemassaolevaa tietoa ja ideoita avoimuus-teeman toteuttamiseksi koulutuksissa. Helpoimmillaan avoimuus-teeman sujauttaa esimerkiksi osaksi retken suunnittelua tai tarkastelemalla lippukunnan nettisivuja ulkopuolisen silmin.

Lopulliseksi julkaisumuodoksi valittiin Moodle-kurssi. Moodlen etuna muihin julkaisumuotoihin oli se, että sen kautta voidaan jakaa valmiita e-oppimistehtäviä. Partiolaisten yhteisen oppimisympäristön kautta partiokouluttajat ympäri maan voivat ottaa samat tehtävät käyttöönsä.

Uudenmaan Partiopiirin koulutusryhmä haastaakin muut piirit mukaan toteuttamaan avoimuuskasvatusta osana koulutuksiaan ja tarjoaa siihen tueksi Avoimuuskoulutus-nimisen kurssin Moodlessa.

 

Lisätiedot: Koulutusohjaaja Kirsi Arolainen, kirsi.arolainen(a)uusimaa.partio.fi.

Aikuiset, Koulutus, Luokittelematon, Uutiset , , , ,

Aiheeseen liittyvää

Kommentoi