Ajankohtaista

Terveiset 14. Jäsenkokouksen paluujunasta

20.11.2016,

Suomen Partiolaisten jäsenkokous Oulussa on päättynyt ja Uudenmaan Partiopiirin delegaatio on matkalla kohti kotia. Kokouksessa päätettiin toiminnan painopisteet vuosille 2017-2018 sekä valittiin Suomen Partiolaisille puheenjohtajisto tulevalle kaudelle. Lisäksi delegaatio osoitti aktiivisuutta kaksikielisellä kannatuspuheenvuorolla sekä ylläpiti kokousvireyttään kokousbingolla.

Piirimme lippukunnille näkyvimpänä asiana jäsenkokous päätti Suomen Partiolaisten toiminnan painopisteistä vuosille 2017-2018. Painotukset ovat:

  • Otamme kumppanuushankkeiden parhaat ideat osaksi perustoimintaa.
  • Käymme yhteistä arvokeskustelua ja edistämme partion avoimuutta.
  • Teemme partiosta parhaan paikan tehdä vapaaehtoistyötä.
  • Varmistamme, että jokaisessa lippukunnassa johdetaan hyvin.
  • Toteutamme yhteiskunnallista vaikuttamista ja varainhankintaa kaikilla tasoilla.

Nämä painotukset tulevat näkymään Suomen Partiolaisten toimintasuunnitelmassa vuosille 2017-2018, jonka Partioneuvosto vahvistaa lauantaina 26.11.2016. Delegaatiomme mielestä painopisteet tukevat hyvin partion strategian toteutumista ja siksi olemme tyytyväisiä kokouksen päätökseen. Päätökset ovat myös hyvin linjassa piirin omien tavoitteiden kanssa samalle kaudelle.

Pidemmällä aikavälillä vaikuttava päätös oli käynnistää partio-organisaation, hallinnon ja toimintatapojen uudistus. Työn tavoitteena on luoda koko partiotyötä tukevat laadun kriteerit, yksinkertaistaa Suomen Partiolaisten päätöksentekoa sekä järkeistää Suomen Partiolaisten ja A-jäsenten (piirit ja FiSSc) päällekkäisiä toimintoja ja resursseja. Siitä, miten näihin tavoitteisiin päästään, tullaan sopimaan vuoden 2018 jäsenkokoukseen mennessä. Tämä asiakohta herätti kokouksessa paljon keskustelua ja lopulliseen muotoiluun pääsy vaati erillisen ratkaisutoimikunnan käsittelyä. Delegaatiomme mielestä lopullinen päätös onnistui kiteyttämään sekä Suomen Partiolaisten hallituksen alkuperäisen esitysten että piirien tekemien muutosehdotusten parhaat puolet, ja olemme lopulliseen päätökseen hyvin tyytyväisiä.

delegaatio-kokoussalissa Lue lisää >>

jäsenkokous XIV, Uutiset , ,

Partiolaisten jäsenkokous valitsi puheenjohtajat kaudelle 2017-2018

20.11.2016,

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsenkokous on valinnut järjestön puheenjohtajaksi Anna Munsterhjelmin ja varapuheenjohtajiksi Lasse Roihan ja Ilona Turusen. Partioneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Pauli Engblom.

jasenkokous-sp-puheenjohtajat-janneseppanen-1

Partiopiirien edustajat valitsivat Suomen Partiolaisten puheenjohtajaksi Anna Munsterhjelmin, 31, Pääkaupunkiseudun Partiolaisista. Alkava puheenjohtajakausi on Munsterhjelmin toinen, ja hän on toiminut samassa tehtävässä kauden 2015-2016.

Suomen Partiolaisissa siirrytään kahden varapuheenjohtajan malliin vuodesta 2017 alkaen. Varapuheenjohtajiksi valittiin Lasse Roiha, 38, Järvi-Suomen Partiolaisista ja Ilona Turunen, 24, Uudenmaan Partiopiiristä.

ilona-janneseppanen

Partiopiirien edustajat valitsivat kokouksessa myös partioneuvoston eli Suomen Partiolaisten valtuuston puheenjohtajan. Neuvostoa johtaa seuraavan kahden vuoden ajan Pauli Engblom, 22, Lounais-Suomen Partiopiiristä.

Suomen Partiolaisten tiedote

Lisätietoja:

  • puheenjohtaja 2017–2018 Anna Munsterhjelm, 040 5879 514
  • varapuheenjohtaja 2017–2018 Lasse Roiha, 050 5506982
  • varapuheenjohtaja 2017–2018 Ilona Turunen, 040 5127419
  • partioneuvoston puheenjohtaja 2017–2018 Pauli Engblom, 0400 895451
  • tiedottaja Elina Kamppari, elina.kamppari@partio.fi, 044 2700 609

Lehdistökuvat Janne Seppänen

Kuvat puheenjohtajista
Partion lehdistökuvat sekä jäsenkokouskuvat ovat vapaasti käytettävissänne

jäsenkokous XIV, Uutiset , ,

Suomen suurin nuorisojärjestö kokoontuu Oulussa

19.11.2016,

Jäsenkokous on käynnistynyt tänään lauantaina 19.11. Oulussa. Ohjelman alussa menestyneitä partiojohtajia kiitettiin ansiomerkein. Lotte Malkakorvelle, Hiiden Hittavaiset, luovutettiin Suomen Partiolaisten Kultainen ansioristi numero 28. Paljon onnea Lotte! Lisäksi kuultiin Oulun yliopiston tutkijan Maija Lanaksen, oulun kaupunginvaltuutetun Janne Hakkaraisen sekä World Organisation of Scout Movementin (WOSM) maailmankomitean jäsenen Karin Ahlbäckin mielipiteitä vaikuttamisen taidoista tulevaisuuden yhteiskunnassa.

Jäsenkokouksen live-striimi löytyy osoitteesta partio.fi/live Sinne siis seuraamaan jos et ole paikalla Oulussa! Myös jäsenkokouksen hastagit #jäsenkokous ja #partioscout kannattaa pistää seurantaan kaikissa kanavissa. Luvassa on paljon sisältöä asiasta ja asian vierestä!

Lue tästä piirin delegaation tiedote 18.11.

jassari-oulu-2016

ansiomerkit, jäsenkokous XIV, Uutiset , , , ,

Jäsenkokousmatka Ouluun alkanut

18.11.2016,

Uudenmaan Partiopiirin delegaatio Suomen Partiolaisten jäsenkokoukseen kokoontui toistamiseen keskiviikkona 16.11.2016. Delegaation tunnelma on korkealla ja Ouluun lähtöä odotellaan innolla. Tässä kokouksessa kävimme keskustelua sääntömuutosehdotuksesta, SP:n puheenjohtajaehdokkaista sekä SP:n hallituksen ehdotuksesta organisaatiouudistukseen liittyen. Esitykset löytyvät täältä.

SP:n hallituksen esityksessä järjestön sääntöjä ehdotetaan muutettavaksi niin, että jatkossa varapuheenjohtajia on yhden sijasta kaksi, jotta hallituksen puheenjohtajien työkuorma kevenisi. Hallituksen jäsenten roolitusten muuttamista helpotetaan poistamalla hallituksen jäsenten vastuualueiden määritelmät säännöistä. Lisäksi hallituksen valintaa muutetaan siten, että koko hallitus vaihtuu kerralla kahden vuoden välein.

Delegaatiomme pitää sääntömuutoksia varapuheenjohtajien määrän ja hallituksen jäsenten roolituksen sääntötasolta poistamisen osalta hyvinä. Vuorovuotisen hallituksen jäsenten vaihtumisen osalta heräsi epäilys jatkuvuuden varmistumisesta. Totesimme kuitenkin, että tämä ei nousse ongelmaksi kunhan hallituksen toimintaa ohjataan selkeällä ja järkevällä toiminnansuunnittelulla.

Suomen Partiolaisten hallituksen puheenjohtajistoon ovat asettuneet ehdolle puheenjohtajaksi SP:n nykyinen puheenjohtaja Anna Munsterhjelm sekä varapuheenjohtajiksi Lasse Roiha, sekä Uudenmaan oma ihana Ilona Turunen. Lisäksi partioneuvoston puheenjohtajaksi on ehdolla Pauli Engblom. Lue lisää >>

jäsenkokous XIV, Uutiset , ,

Piirihallituksen syksyiset terveiset

11.11.2016,

Piirihallitus kokoontui lokakuun 28.10.2016 Loviisassa. Tunnelma oli odottava paitsi lippukuntapäivän, myös sunnuntaina pidettävän syyskokouksen vuoksi.

Asialistalla olivat mm. laajennettujen valiokuntien tapaamiset, joissa keskusteltiin paljon lippukuntatuen uudistuksesta ja siitä miten se vaikuttaa piirien toimintaa ja lippukuntien tukemiseen. Tavoitteena on, että vuoden 2017 alusta alkaen lippukunnat saavat alueellista tukea uuden mallin mukaisesti. Muutos on kuitenkin suuri, joten siirtymävaihe kestää todennäköisesti koko vuoden 2017. Lisäksi laajennetuissa valiokunnissa julkistettiin Suomen Partiolaisten Microsoft Office 365 –yhteisöpalvelu ”Jemma”, jonka myös Uudenmaan Partiopiiri ottaa tulevaisuudessa käyttöön.

Partiopiirien Yhteisvastuuhankkeet käynnistyvät vuonna 2017. Toistaiseksi piirit ovat saaneet alustavat tiedot rahoituksesta, jotka tarkentuvat vielä loppuvuoden aikana. Hanketta tullaankin tarvittaessa vielä muokkaamaan rahoituksen mukaiseksi, mutta jo nyt piirihallitus päätti käynnistää hanketta toimeenpanevan luottamushenkilöryhmän rekrytoinnin.

Kokouksessa keskityttiin pitkälti loppuvuoden tärkeimpien tilaisuuksien tilanteen kartoittamiseen. Piirin syyskokouksen jälkeen seuraavat merkittävät päätöksentekopaikat ovat Suomen Partiolaisten jäsenkokous 19.–20.11.2016 Oulussa, jonne on jo kevätkokouksessa valittu varsinaiset delegaatit. Näiden lisäksi piirihallitus valitsi kokoukseen kaksi nuorisodelegaattia ja muita varajäseniä (linkki jäsenkokousuutiseen). Jäsenkokouksen jälkeen, marraskuun 26. päivä, pidetään partioneuvoston sääntömääräinen syyskokous, jossa valitaan mm. Suomen Partiolaisten hallituksen jäsenet puheenjohtajia lukuunottamatta sekä päätetään Suomen Partiolaisten toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2017. Partioneuvostoon osallistuvat neuvokset Ilona Turunen ja Antti Reinikainen.

Seuraavaan piirihallituksen kokoukseen on kutsuttu syyskokouksessa 2016 valitut hallituksen jäsenet vuodelle 2017. Luvassa on siis varmasti niin nykyisille kuin tulevillekin hallituksen jäsenille opettavainen tilaisuus!

piha-2016

jäsenkokous XIV, Piirin kokoukset, Uutiset ,

Piirin jäsenkokousdelegaatio on aloittanut valmistautumisen Suomen Partiolaisten jäsenkokoukseen

11.11.2016,

Jäsenkokous on Suomen Partiolaiset-Finlands Scouter ry:n ylin päättävä elin, joka kokoontuu kahden vuoden välein. Järjestön 14. jäsenkokous järjestetään 19.-20.11.2016 Oulussa.

Piirin jäsenkokousdelegaatio piti järjestäytymiskokouksen 1.11. ja perehtyi kokousviikonlopun ohjelmaan sekä kokouksen päätösasioihin. Puheenjohtajaehdokkaita tentataan 14.11. pidettävässä tilaisuudessa ja delegaation seuraava kokous on 16.11.

Jäsenkokous päättää sääntömuutoksesta, seuraavan kahden kalenterivuoden 2017-2018 toiminnan painotuksista ja partio-organisaation, hallinnon ja toimintatapojen kokonaisuudistuksen käynnistämisestä. Kokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajat, partioneuvoston puheenjohtajan ja partioneuvokset vuosille 2017-2018. Piirinjohtaja Ilona Turunen (HMT) on ehdolla Suomen Partiolaisten varapuheenjohtajaksi ja Jussi Leinonen (KiMe) ja Mari Sundell (KiMe) ovat ehdolla partioneuvostoon.

Piirin 4643 maksanutta jäsentä oikeuttaa lähettämään kokoukseen kymmenen varsinaista delegaattia ja piirin kevätkokouksen 2016 päätöksen mukaisesti he ovat Jussi Leinonen, Mikko Nurminen, Juho Packalén, Perttu Pihlajaviita, Antti Reinikainen, Marianna Sainio, Matti Sippola, Ilona Turunen, Tiina Witikkala ja Ville Vänskä. Lisäksi mukaan lähtee varadelegaatteja: Venla Monter, Juho Pyörny, Iiris Somervuori, Mari Sundell, Oskari Tolvanen ja Salla Wall. Antti Reinikainen toimii delegaation johtajana.

Kaikki piirin delegaatit tavoittaa (ät)uusimaa.partio.fi sähköpostilla.

uusimaa-delegaatit

jäsenkokous XIV, Uutiset , ,

Marraskuu on adventtikalenterikampanjan sesonkiaikaa

8.11.2016,

Adventtikalenteri on siivittänyt joulunodotusta Suomessa jo lähes seitsemän vuosikymmenen ajan. Ensimmäinen partiolaisten adventtikalenteri tuotiin markkinoille syksyllä 1947. Adventtikalenteri on ainutlaatuinen, sillä sen luukuista aukeaa aina ajankohtaan liittyvä perinteinen symboli – Lucia-neito, Suomen lippu ja Jeesus-lapsi. Ensimmäinen kalenterinluukku avataan aina 1. adventtina. Tänä vuonna se on 27.11.

Adventtikalenterimyynnillä hankituilla varoilla lippukunnat järjestävät monipuolista harrastustoimintaa lapsille ja nuorille. Retkeilemällä, tekemällä partio-ohjelman aktiviteettejä ja tutustumalla yhteiskuntaan lähellä ja kaukana partiolaisista kasvaa aktiivisia yhteiskunnan jäseniä. Hankituilla varoilla koulutetaan vapaaehtoisia aikuisia ohjamaan lapsiryhmiä ja järjestämään paikallista partiotoimintaa. Monet lippukunnat keräävät varoja myös lippukunnan kämppään, purjeveneeseen tai kansainväliseen partiomatkaan. Tänä vuonna pääkeräyskohde on kesällä 2017 pidettävä piirileiri Säihke, sen osallistumismaksut ja tarvittava leirikalusto.

Ostamalla adventtikalenterin tuet paikallista partiotoimintaa! Bongaa lähin myyntipiste tästä tai hanki oma adventtikalenterisi suoraan kotiin postitettuna verkkokaupastamme.

adventtikalenteri_2016-luukut-kiinni

adventtikalenteri, piirileiri, Uutiset , , , , ,

Säihkeen henkilöstötiimi työn touhussa

3.11.2016,

Säihkeen henkilöstötiimi kokoontui lokakuun lopussa päivittämään kuulumisia ja suunnittelemaan tulevaa. Henkilöstötiimin tehtävä on auttaa löytämään Säihkeelle vapaaehtoisia ja huolehtia, että tekijät viihtyvät pestissään ja oppivat projektin aikana jotain uutta. Viime viikkoisessa palaverissa juteltiin mm. oppilaitosyhteistyöstä, ensi viikon Säihke-tekijäseminaarista, sekä avoinna olevista pesteistä ja siitä miten kaikki leirille ilmoittautuneet löytävät itselleen pestin.

Oppilaitosyhteistyö tarkoittaa käytännössä sitä, että tuemme partiossa hankitun osaamisen käyttöä osana opintoja. Lisäksi tarkoitus on tukea Säihkeen tekijöiden oppimista yhteistyössä koulujen kanssa ja löytää uusia tekijöitä, jotka voivat tehdä Säihkeen parissa esimerkiksi opinnäytetyönsä tai harjoittelunsa.

Kaikki Säihkeen tekijät kokoontuvat marraskuun toisena viikonloppuna Inkooseen tutustumaan toisiinsa ja työstämään suunnitelmia yhdessä. Henkilöstötiimi järjestää tänne virkistävää ohjelmaa, jonka tarkempi sisältö pysyy vielä salaisuutena. Jos sinua kiinnostaa olla osa Säihkeen säkenöivää tekijäjoukkoa, käy kurkkaamassa tällä hetkellä avoimet pestit täältä: http://säihke2017.fi/pestiporssi. Meillä on henkilöstötiimissä HR-päällikön työparin paikka auki, tervetuloa mukaan tiimiin! 🙂

Lue lisää >>

piirileiri, Uutiset ,

Säihkeen leirijohtajien kuulumisia: leirimaksut on päätetty!

24.10.2016,

johtoryhman-kuulumisia-leirimaksut

Meillä johtoryhmän hommissa reissataan usein toistemme luon ympäri Suomea, ja tässä lokakuussa johtoryhmä kokoontui aurinkoiseen Hankoon. Meillä oli ilo saada kutsu lauantaina 8.10. Partiobileisiin, Scoutfestiin, juhlistamaan Hangon Meriversojen 40-vuotista taivalta – onnittelut vielä siitä! Samaan settiin me rakennettiin kokonainen seminaariviikonloppu, joka starttasi perjantaina yhteistyötapaamisilla Uudenmaan Prikaatissa, Hangon satamassa, Raaseporin ja Hangon kaupungilla. Mikäpä olisi komeampaa kuin viettää viikonloppu Lappohjassa Högsandin leirikeskuksessa suoraan vastapäätä ensi kesän Syndalenia.

“Siellä se aukeni edessä. Paikka, missä Säihkeestä tulee Once in a Lifetime ja Limited Edition. Projektin johtamista kuvaa omistautuminen, sitoutuminen, ystävyys, elämämme seikkailu, vahva tahto vaikuttaa ja parantaa maailmaa. Säihke on meille intohimo, se saa meidät tuntemaan olevamme elossa ja pistään parastaan. Tämä ei ole vain kuplaa, missä elämämme, vaan tämä on unelmaa. Säihke on jo totta, tämä on todellista!” – leirijohtajat

Päätöksiä tehtiin ja nyt Säihkeen leirimaksut on päätetty. Kesän ja syksyn aikana johtoryhmä on syventynyt massatapahtuman järjestämisen saloihin ja tarkentanut keväällä laadittua ensimmäistä projektibudjettia. Säihkeen partioelämyspuiston ovet aukeavat 210 € / 9 päivää, 130 € / 4 päivää ja 35 € / päivä. Leirimaksut ovat lähtökohtaisesti kaikille osallistujille samat ja tasavertaiset.

Kuitenkin 4-6 -vuotiaat lapset osallistuvat 4 pv leirille 100 € sillä heille ei järjestetä erillistä ohjelmaa, ja 0-3 vuotiaat lapset osallistuvat vanhempiensa mukana ilmaiseksi. Osallistujat, jotka eivät ole jäseninä Partiossa maksavat lisäksi 10 € vakuutusmaksun.

Mitä leirimaksulla saa?

Leirimaksulla osallistuja saa neljästä yhdeksään päivää tasokasta ja innostavaa opittavaa ja koettavaa viidessä ohjelmapuistossa. Tämän tapahtuman ohjelma on freshi koskettaen  ja kasvattaen yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Leirimaksulla taataan laadukas ruoka, jota valmistavat yhdessä Uudenmaan Partiopiirin Muusimaa-ryhmä ja Kruunu Herkku Oy. Leirimaksulla katetaan leiriinfrastuktuuri: rakennelmat, sähköä, vettä, ensiapu- ja turvallisuuspalvelut, asiakaspalvelua Partioasemalla ja leiritoimistossa.

Maksaako leiri saman verran tekijöille ja leiriläisille?

Kyllä, mutta pestissä olevat saavat Säihkeen ja piirin luottamushenkilöinä laajan määrän tärkeää kokemusta, jota käyttää jatkossa hyödyksi myös partion ulkopuolella. Tehtävät avaavat normaalin arkielämän ulkopuolisia mahdollisuuksia ja tilanteita kehittää itseään ja kokeilla uutta. Pestissä opittuja taitoja voi hyödyntää jatkossa, ja vastuunkanto miellyttää myös tulevien työnantajien silmää. Säihkeen organisaatiossa on mukana monen alan ammattilaisia, jotka tukevat toisiaan. Pestinimikkeet on laadittu työelämälähtöisesti. Lue lisää >>

Aikuiset, Avoimet pestit, Ikäkaudet, piirileiri, Uutiset , ,

Syysterveiset Säihkeen osallistujatiimiltä

19.10.2016,

Hei!

Syksyiset terveiset osallistujatiimiltä! Oheinen kuva on otettu viime sunnuntain kokouksessa, jossa päätimme mm. tulevien alaleirien tunnusvärit sekä ideoimme alaleirien ilmettä. Säihke-leirilippukunnanjohtajille tarkoitettuja tapaamisia ja materiaaleja suunnitellaan täyttä häkää, ja myös loppuvuoden aluetapaamisissa tullaan käsittelemään säihkyvää piirileiriämme. Olemme innoissamme tekemässä leiriä yhdessä lippukuntien kanssa ja tulemme olemaan tiiviisti yhteyksissä. Ilmoittautumisen alkuun on enää kuusi viikkoa!

Tiimimme kuuluvat tällä hetkellä:

Jonna Mäkinen -osallistujajohtaja

Anna Kröger – alaleirikoordinaattori

Nestori Mäntysaari – alaleirinjohtaja

Riina Seppälä – alaleirinjohtaja

Mikko Nurminen – alaleirinjohtaja

Sanna ’Santtu’ Kurki – alaleirinjohtaja

Roosa Kurki – alaleirinjohtaja

Oskari Tolvanen – alaleirinjohtaja

Sanna Jussila – kv-koordinaattori

Pauliina Rokkila – kutsuvieraspäällikkö

 

Vastaan mielelläni kysymyksiin ja annan lisätietoa tiimimme puolesta!

Ystävällisin terveisin,

Anna Kröger

anna.kroger@uusimaa.partio.fi/045 652 8853

http://säihke2017.fi/

 

piirileiri, Uutiset , ,